ตะกร้าเอกสาร

หน้าเว็บที่บันทึกไว้

เอกสารที่บันทึกไว้

โปรดทราบ: ข้อมูลนี้จะถูกบันทึกไว้ในคุกกี้ ในกรณีที่เบราว์เซอร์ลบคุกกี้ออกไปหลังช่วงเวลาหนึ่ง ข้อมูลจะหายไป

การบริหารจัดการ กลุ่ม

เราบริหารจัดการองค์กรโดยแบ่งออกเป็นสี่หน่วยธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญสูง  หน่วยงานในแต่ละประเทศมีหน่วยธุรกิจซึ่งบริหารงานครอบคลุมทั้งทั้งภูมิภาค

Group Management

Martina Ludescher

Head Business Unit Consumer Goods

Bijay Singh

Head Business Unit Healthcare

Thomas Sul

Co-Head Business Unit Performance Materials

Natale Capri

Co-Head Business Unit Performance Materials

Hanno Elbraechter

Head Business Unit Technology

Michael Hutab

Chief Information Officer