ตะกร้าเอกสาร

หน้าเว็บที่บันทึกไว้

เอกสารที่บันทึกไว้

โปรดทราบ: ข้อมูลนี้จะถูกบันทึกไว้ในคุกกี้ ในกรณีที่เบราว์เซอร์ลบคุกกี้ออกไปหลังช่วงเวลาหนึ่ง ข้อมูลจะหายไป

กลุ่มองค์กร

ด้วยโครงสร้างองค์กรที่ช่วยลดความซับซ้อนให้กับธุรกิจที่เราดำเนินการอยู่ เราจึงสามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมสำหรับทั้งปัจจุบันและอนาคต และนำกลยุทธ์เพื่อการเติบโตแบบมีกำไรอย่างยั่งยืนมาลงมือปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างของเราสร้างความได้เปรียบด้านความรู้ข้อมูลข่าวสารที่ครอบคลุมและอำนาจทางการตลาดที่เรามอบให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกราย

คณะกรรมการบริษัท ของ ดีเคเอสเอช ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับนานาชาติ คือผู้มอบแนวทางกลยุทธ์โดยรวมและกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ในขณะที่ คณะกรรมการบริหาร รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการให้กับกลุ่มบริษัท และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีการนำเป้าหมายด้านกลยุทธ์ของเราไปใช้ในทุกตลาดและหน่วยธุรกิจ

เราบริหารจัดการองค์กรโดยแบ่งออกเป็นสี่หน่วยธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญสูง  หน่วยงานในแต่ละประเทศมีหน่วยธุรกิจซึ่งบริหารงานครอบคลุมทั้วทั้งภูมิภาค ในขณะที่หน่วยงานกลาง Corporate Center ของเราให้บริการต่างๆ ที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และมอบโครงสร้างพื้นฐานที่ครบวงจรอย่างทั่วถึง

ในทุกวัน เรามอบบริการด้านการจัดหาแหล่งผลิตและเครือข่ายการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมให้กับคู่ค้าทางธุรกิจนับล้านราย ทั้งในเอเชียแปซิฟิก ยุโรปและอเมริกา

DKSH Group structure