ตะกร้าเอกสาร

หน้าเว็บที่บันทึกไว้

เอกสารที่บันทึกไว้

โปรดทราบ: ข้อมูลนี้จะถูกบันทึกไว้ในคุกกี้ ในกรณีที่เบราว์เซอร์ลบคุกกี้ออกไปหลังช่วงเวลาหนึ่ง ข้อมูลจะหายไป

ดีเคเอสเอช ประเทศไทย ช่วยเหลือเด็กขาดแคลนในจังหวัดชลบุรี October 17, 2017


			
				ดีเคเอสเอช ประเทศไทย ช่วยเหลือเด็กขาดแคลนในจังหวัดชลบุรี

ดีเคเอสเอช ผู้นำการให้บริการด้านการขยายตลาดที่มุ่งเน้นในภูมิภาคเอเชีย และพันธมิตรเก่าแก่อย่างมูลนิธิไรท์ ทูเพลย์ ร่วมช่วยเหลือเด็กไทยผู้ด้อยโอกาส โดยการบริจาคสิ่งของต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล รวมถึงของเล่น ให้แก่ศูนย์พักพิงเด็กของมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย หรือ Human Help Network Foundation Thailand ในจังหวัดชลบุรี

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ดีเคเอสเอช ประเทศไทย ช่วยเหลือเด็กขาดแคลนในจังหวัดชลบุรี

ดีเคเอสเอช ผู้นำการให้บริการด้านการขยายตลาดที่มุ่งเน้นในภูมิภาคเอเชีย และพันธมิตรเก่าแก่อย่างมูลนิธิไรท์ ทูเพลย์ ร่วมช่วยเหลือเด็กไทยผู้ด้อยโอกาส โดยการบริจาคสิ่งของต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล รวมถึงของเล่น ให้แก่ศูนย์พักพิงเด็กของมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย หรือ Human Help Network Foundation Thailand ในจังหวัดชลบุรี

กรุงเทพมหานครฯ ประเทศไทย วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ดีเคเอสเอชและมูลนิธิไรท์ ทูเพลย์ ได้ร่วมบริจาคสิ่งของที่ได้จากพนักงานดีเคเอสเอชประมาณ 163 กล่อง เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในศูนย์พักพิงเด็กของมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ในจังหวัดชลบุรี  ทั้งนี้ เด็กผู้ด้อยโอกาสจำนวนมากในประเทศไทยมีความจำกัดในการเข้าถึงหรือแม้กระทั่งไม่สามารถเข้าถึงสิ่งจำเป็นต่าง ๆ อาทิ เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล และของเล่น  ซึ่งทำให้ดีเคเอสเอชเปิดโอกาสให้พนักงานผู้เชี่ยวชาญจำนวน 11,000 คน และคู่ค้าทางธุรกิจ ในประเทศไทย เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง

 

นายเบรต ตูเนอร์ (แถวหลัง: คนที่สามจากทางซ้าย) รองประธานกรรมการบริหาร หน่วยธุรกิจ Supply Chain บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะตัวแทนบริษัทในการบริจาคสิ่งของให้เด็กผู้ด้อยโอกาสที่ศูนย์พักพิงเด็กของมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย จังหวัดชลบุรี