Document Basket

Saved pages

Saved documents

Please note: This information is saved in a cookie. In case your browser deletes cookies after a session, the information will be lost.

DKSH khai trương trung tâm phát triển để hỗ trợ các ngành công nghiệp tại Việt Nam June 16, 2017


			
				DKSH khai trương trung tâm phát triển để hỗ trợ các ngành công nghiệp tại Việt Nam

DKSH, nhà cung cấp hàng đầu về Dịch vụ Phát triển Thị trường với trọng điểm tại khu vực Châu Á, đã cam kết phát triển hơn nữa Ngành Hóa chất của DKSH tại Việt Nam thông qua tổ chức khánh thành một trung tâm phát triển mới được đặt tại vị trí chiến lược ở thành phố Hồ Chí Minh.

Thông cáo báo chí

DKSH khai trương trung tâm phát triển để hỗ trợ các ngành công nghiệp tại Việt Nam

DKSH, nhà cung cấp hàng đầu về Dịch vụ Phát triển Thị trường với trọng điểm tại khu vực Châu Á, đã cam kết phát triển hơn nữa Ngành Hóa chất của DKSH tại Việt Nam thông qua tổ chức khánh thành một trung tâm phát triển mới được đặt tại vị trí chiến lược ở thành phố Hồ Chí Minh.

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 15 tháng 6, 2017 – Ngành Hóa chất,Tập đoàn DKSH, một nhà phân phối nguyên liệu và hóa chất công nghiệp và cũng là nhà cung cấp Dịch vụ Phát triển Thị trường hàng đầu, đã mở rộng cơ sở hạ tầng bằng việc tổ chức khánh thành một trung tâm phát triển hiện đại và được trang bị đầy đủ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

DKSH gần đây đã nhận thấy nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường Việt Nam sôi động. Việc đầu tư mới vào cơ sở vật chất hiện đại cho phép DKSH đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao và phục vụ các đối tác kinh doanh tốt hơn. Trung tâm phát triển được đặt ở vị trí chiến lược nhằm hỗ trợ trực tiếp về kỹ thuật cho các khách hàng và huấn luyện chuyên môn cần thiết cho chuyên viên của DKSH.

 

Trung tâm phát triển mới bao gồm ba phòng thí nghiệm chuyên dụng tập trung vào một trong những các ngành công nghiệp trọng điểm tại Việt Nam: thực phẩm và đồ uống, chăm sóc cá nhân và các hóa chất công nghiệp. Trung tâm phát triển đóng vai trò quyết định trong việc phát triển ý tưởng, sản phẩm, công thức và công nghệ mới cho ngành công nghiệp chăm sóc cá nhân, ngành công nghiệp sơn và phủ, và ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống. Điều này tạo điều kiện cho các  tài năng phát triển các giải pháp tân tiến và cho phép thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác kinh doanh với các đối tác quan trọng để tạo ra các sản phẩm hoàn thiện và bắt kịp xu hướng.

 

Ngành Hóa chất, Tập đoàn DKSH có 26 trung tâm phát triển đang hoạt động trên khắp thế giới nhằm phục vụ cho các đối tác kinh doanh. Cơ sở mới, rộng lớn hơn ở Việt Nam thay thế cho trung tâm phát triển hiện tại (cũng đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh) đã có nhiều năm đóng góp cho sự thành công trong việc thương mại hóa các sản phẩm thú vị và sáng tạo cho khách hàng của DKSH. Việc chuyển đổi giữa các trung tâm phát triển đã diễn ra suôn sẻ và phù hợp với cam kết đảm bảo chất lượng và sự tuân thủ của DKSH, cơ sở mới được kiểm soát hoàn toàn và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế chặt chẽ nhất.

 

Phùng Đăng Hưng, Giám đốc Ngành Hóa chất DKSH Việt Nam, đã nhận xét: “Từ năm 1890, chúng tôi đã hỗ trợ các đối tác phát triển phát triển kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi có thành tích đáng tin cậy trong việc cung cấp thông tin chi tiết về làm thế nào để kết hợp các thành phần và hóa chất cho ra thành phẩm tốt hơn. Các đối tác kinh doanh của chúng tôi đã nhận thấy được các cơ hội xâm nhập vào các thị trường mới và các sản phẩm được thương mại hóa như là một kết quả thúc đẩy dịch vụ phát triển của chúng tôi. Bằng cách đầu tư vào trung tâm phát triển mới và tân tiến, chúng tôi sẽ tiếp tục biến những ý tưởng sáng tạo thành các sản phẩm thương mại thực tế. "

 

Trong một thông cáo chung, hai Trưởng bộ phận Ngành Hóa chất, Tập đoàn DKSH, Tiến sĩ Natale Capri và ông Thomas Sul, đã phát biểu: “Các trung tâm phát triển của chúng tôi thể hiện tinh thần tiên phong của DKSH. Chúng tôi nâng cao hiệu quả hoạt động của nguyên liệu và hóa chất của các đối tác và tạo ra  các công thức sáng tạo để tiếp cận các cơ sở khách hàng mới. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng của mình đạt được kết quả tốt nhất cho các sản phẩm hoàn thiện của họ. Các dịch vụ phát triển của chúng tôi là yếu tố khác biệt quyết định, nhằm cung cấp các giá trị hữu hình trong chuỗi giá trị. Bước đi chiến lược này sẽ làm tăng năng suất cho một dịch vụ ưu việt cung cấp cho các đối tác kinh doanh của chúng tôi. "

 

Khoản đầu tư mới này là sự hỗ trợ đắc lực và nhất quán cho chiến lược phát triển bền vững, có lợi nhuận và toàn diện của DKSH.