Document Basket

Saved pages

Saved documents

Please note: This information is saved in a cookie. In case your browser deletes cookies after a session, the information will be lost.

DKSH chuyển văn phòng đại diện tại Việt Nam để tiếp tục phát triển mạnh hơn trong tương lai January 29, 2018


			
				DKSH chuyển văn phòng đại diện tại Việt Nam để tiếp tục phát triển mạnh hơn trong tương lai

DKSH, nhà cung cấp Dịch Vụ Phát Triển Thị Trường hàng đầu với trọng điểm tại khu vực Châu Á, cam kết phát triển hơn nữa thị trường Việt Nam thông qua việc chuyển đến văn phòng đại diện mới tại TP. Hồ Chí Minh. Dự án này đóng vai trò then chốt trong việc phục vụ kinh doanh trong nước và tạo vị thế cho DKSH phát triển trong tương lai.

Thông cáo báo chí

DKSH chuyển văn phòng đại diện tại Việt Nam để tiếp tục phát triển mạnh hơn trong tương lai

DKSH, nhà cung cấp Dịch Vụ Phát Triển Thị Trường hàng đầu với trọng điểm tại khu vực Châu Á, cam kết phát triển hơn nữa thị trường Việt Nam thông qua việc chuyển đến văn phòng đại diện mới tại TP. Hồ Chí Minh. Dự án này đóng vai trò then chốt trong việc phục vụ kinh doanh trong nước và tạo vị thế cho DKSH phát triển trong tương lai.

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 29 tháng 1 năm 2018 - DKSH đã hoàn thành việc nâng cấp cơ sở hạ tầng tại Việt Nam một cách đáng kể bằng việc chuyển văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh. Văn phòng mới khang trang và hiện đại thể hiện cam kết lâu dài của DKSH với thị trường Việt Nam tại thành phố lớn nhất cũng như là trung tâm kinh tế của cả nước.

 

Với vị trí chiến lược của Tòa nhà Viettel Complex tại Quận 10, tiếp giáp với Quận 3, văn hòng mới này cho phép DKSH Việt Nam nâng tầm hình ảnh thương hiệu của mình.Việc tọa lạc tại vị trí trung tâm TP. Hồ Chí Minh tạo nên nhiều sự thuận lợi cho viêc di chuyển đối với nhân viên cũng như đối tác và khách hàng. Với sự tăng trưởng nhanh chóng tại thị trường Việt Nam, văn phòng mới mang đến một không gian làm việc hấp dẫn, nhằm thu hút thêm tài năng nhân lực cho DKSH.

 

Jorge Martin-Martinez, Tổng Giám Đốc, DKSH Việt Nam, cho biết: "Việc khánh thành văn phòng đại diện mới của DKSH Việt Nam là một bước quan trọng hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường làm việc tốt hơn cho các chuyên gia của chúng tôi và củng cố thêm vị thế của DKSH với vai trò là một nhà tuyển dụng và nhà cung cấp Dịch vụ Phát triển Thị Trường hàng đầu tại Việt Nam. "