Document Basket

Saved pages

Saved documents

Please note: This information is saved in a cookie. In case your browser deletes cookies after a session, the information will be lost.

DKSH tiếp tục phát triển – doanh thu lần đầu tiên vượt qua mức 11 tỷ CHF – cổ tức tiếp tục tăng February 14, 2018


			
				DKSH tiếp tục phát triển – doanh thu lần đầu tiên vượt qua mức 11 tỷ CHF – cổ tức tiếp tục tăng
 • Doanh thu thuần tăng trưởng 4,8% trong năm 2017 đạt mức 11,0 tỷ CHF
 • Lợi nhuận hoạt động (EBIT) tăng đạt 297,0 triệu CHF
 • Lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái đạt 213,3 triệu CHF
 • Thâm nhập thành công vào thị trường Indonesia và sự phát triển của thương mại điện tử
 • Đề xuất tăng cổ tức thường niên lên 10,0% đạt mức 1,65 CHF trên mỗi cổ phần
 • Doanh thu thuần và lợi nhuận đạt mức tăng trưởng như mong đợi
 • Hai thành viên mới được đề xuất vào Hội Đồng Quản Trị

Thông cáo báo chí

DKSH tiếp tục phát triển – doanh thu lần đầu tiên vượt qua mức 11 tỷ CHF – cổ tức tiếp tục tăng

 • Doanh thu thuần tăng trưởng 4,8% trong năm 2017 đạt mức 11,0 tỷ CHF
 • Lợi nhuận hoạt động (EBIT) tăng đạt 297,0 triệu CHF
 • Lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái đạt 213,3 triệu CHF
 • Thâm nhập thành công vào thị trường Indonesia và sự phát triển của thương mại điện tử
 • Đề xuất tăng cổ tức thường niên lên 10,0% đạt mức 1,65 CHF trên mỗi cổ phần
 • Doanh thu thuần và lợi nhuận đạt mức tăng trưởng như mong đợi
 • Hai thành viên mới được đề xuất vào Hội Đồng Quản Trị

Số liệu quan trọng của Tập đoàn DKSH

(theo triệu CHF)

2017

2016

D theo % CHF

D theo % CER¹

Doanh thu thuần

11.006,4

10.505,2

4,8%

3,9%

Lợi nhuận hoạt động (EBIT)

297,0

293,0

1,4%

1,3%

Lợi nhuận sau thuế

213,3

213,0

0,1%

0,0%

Dòng Tiền Tự Do

139,5

128,8

8,3%

-

Mức cổ tức thường niên (theo CHF)²

1,65

1,50

10,0%

-

Số lượng chuyên viên

31.973

30.318

5,5%

-

¹ Tỷ giá cố định: số liệu năm 2017 được quy đổi theo tỷ giá năm 2016

² Để xuất của Hội Đồng Quản Trị

 

Zurich, Thụy Sĩ, ngày 5 tháng 2 năm 2018 – DKSH, nhà cung cấp Dịch vụ Phát triển Thị trường hàng đầu với trọng điểm tại khu vực Châu Á, tiếp tục tăng trưởng đáng kể các số liệu quan trọng trong năm 2017. Doanh thu lần đầu tiên vượt mức 11 tỷ CHF. Doanh thu thuần tăng 4,8% và EBIT tăng 1,4%. Lợi nhuận sau thuế đạt 213,3 triệu CHF tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Dựa vào kết quả này, mức tăng cổ tức thường niên lên 10,0% đạt 1,65 CHF sẽ được đề xuất tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên (AGM) vào ngày 22 tháng 3 năm 2018. DKSH do đó tự tin vào sự tiếp tục tăng trưởng.

 

Tăng trưởng tự nhiên đóng góp phần lớn vào sự tăng trưởng này. DKSH tạo ra sự tăng trưởng mạnh mẽ tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. Thêm vào đó, DKSH mở rộng sự hiện hữu của mình trên thị trường thông qua các thương vụ mua lại. Vào tháng Một, DKSH đã tiếp quản Europ Continents, nhà phân phối các thiết thị y tế của Campuchia và vào tháng Ba là IMA, nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị thị trường tại Việt Nam. Với thương vụ mang tính chiến lược khi mua lại PT Wicaksana, DKSH đã thâm nhập thành công thị trường Indonesia vào Ngành Hàng tiêu dùng và Chăm sóc sức khỏe.

 

Mặc cho nhu cầu tiêu dùng tại Thái Lan bị trì trệ do tình hình chính trị, Ngành Hàng tiêu dùng vẫn giữ được kết quả như cùng kỳ năm ngoái. Ngành Chăm sóc sức khỏe Tập đoàn DKSH tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và tiếp tục mở rộng vị thế dẫn đầu của mình trên thị trường. Doanh thu thuần của Ngành Hóa chất và Kỹ thuật công nghệ tăng nhờ vào nhu cầu về máy móc sản xuất và nguyên liệu công nghiệp thô.

 

Ông Stefan P. Butz, CEO, Tập đoàn DKSH phát biểu: “Trong năm 2017, chúng tôi một lần nữa vượt mức các số liệu quan trọng so với cùng kỳ năm ngoái. Chúng tôi đã đạt được điều này trong vòng một năm, trong đó có sự thay đổi thành công trong ban lãnh đạo và mặc cho những mạo hiểm tại một số thị trường. Một lần nữa, mô hình kinh doanh của DKSH đã thể hiện đồng thời được sự mạnh mẽ và đa dạng. Chúng tôi đã thực chiến lược một cách kỹ lưỡng tập trung vào tăng trưởng tự nhiên và phát triển các cơ hội tăng trưởng mới. Thêm vào đó, chúng tôi cũng đã thực hiện các thưởng vụ mua lại giá trị gia tăng, mở rộng dấu ấn thương mai số và tiếp tục đầu tư vào các yếu tố con người và cơ sở hạ tầng. Chúng tôi sẽ theo đuổi định hướng này trong tương lai và tự tin tiếp tục phát triển trong năm 2018.”

 

Tập đoàn DKSH

Tổng kết doanh thu thuần trong năm 2017 tăng 4,8% đạt 11,0 tỷ CHF. Tăng trưởng tự nhiên đạt 3,7% 0,2% đến từ các thương vụ mua lại. Biến động tỷ giá có tác động tích cực nhẹ đạt mức 0,9%.

 

Lợi nhuận hoạt động (EBIT) tăng lên 297,0 triệu CHF. Lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái đạt 213,3 triệu CHF. Dòng Tiền Tự Do cũng tăng so với cùng kỳ năm ngoái đạt 139,5 triệu CHF.

 

Đồng hành cùng với sự tăng trưởng và chính sách cổ tức được thực hiện trong nhiều năm qua, Hội Đồng Quản Trị sẽ để nghị mức cổ tức thường niên là 1,65 CHF tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên vào tháng Ba 2018. Mức cổ tức thường niên năm nay cao hơn so với năm ngoài là 0,15 CHF hay 10,0%. Tổng giá trị chi trả cổ tức thường niên đạt 107,3 triệu CHF so với 97,6 triệu CHF vào năm ngoái. Ngày chi trả cổ tức, nếu được thông qua tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên, sẽ bắt đầu vào ngày 28 tháng 3 năm 2018 (ngày đăng ký: 27 tháng 3 năm 2018; ngày giao dịch không hưởng quyền: ngày 26 tháng 3 năm 2018).  

 

Ngành Hàng tiêu dùng

Doanh thu thuần Ngành hàng tiêu dùng giảm nhẹ 3,3% (-3,7% theo CER) đạt 3,6 tỷ CHF. Tình hình chính trị tại Thái Lan làm cho mức tiêu dùng giảm sút. Tuy nhiên, tại Việt Nam, Campuchia, Lào và Myanmar, DKSH đạt mức tăng trưởng đáng kể.

 

Mặc cho chi phí chuẩn bị đặc biệt dành cho các hợp đồng đối tác mới, EBIT đạt mức cùng kỳ năm ngoái là 105,9 triệu CHF. DKSH tiếp tục tái cấu trúc ngành hàng sang trọng và cải thiện tình hình kinh doanh cho phân khúc này trong năm vừa qua.

 

Vào tháng Ba, DKSH mua lại IMA, nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị thị trường tại Việt Nam. Vào tháng Bảy, DKSH thâm nhập vào thị trường Indonesia bằng việc mua lại PT Wicaksana, nhà phân phối hàng tiêu dùng của Indonesia.

 

Số liệu quan trọng

Ngành hàng tiêu dùng

(theo triệu CHF)

2017

2016

theo % CHF

theo % CER¹

Doanh thu thuần

3.643,1

3.768,5

(3,3%)

(3,7%)

Lợi nhuận hoạt động (EBIT)

105,9

105,8

0,1%

(1,2%)

 

Ngành Chăm sóc sức khỏe

Ngành Chăm sóc sức khỏe báo cáo kết quả tăng trưởng đáng kể với doanh thu thuần tăng 10,7% (9,2% theo CER) đạt 6,1 tỷ CHF và phát triển tại Đông Nam Á cũng như Đông Bắc Á. EBIT tăng 9,1% đạt 146,5 triệu CHF.

 

Vào tháng Một, DKSH mua lại nhà cung phân phối chuyên ngành chăm sóc sức khỏe Europ Continents. Với thương vụ mua lại này, DKSH tăng cường vị thế dẫn đầu của mình trên thị trường chăm sóc sức khỏe tại Campuchia.

 

Số liệu quan trọng

Ngành Chăm sóc sức khỏe

(theo triệu CHF)

2017

2016

theo % CHF

theo % CER¹

Doanh thu thuần

6.065,8

5.481,5

10,7%

9,2%

Lợi nhuận hoạt động (EBIT)

146,5

134,3

9,1%

9,2%

 

Ngành Hóa chất

Doanh thu thuần Ngành Hóa Chất đạt mức 894,1 triệu CHF, tăng 2,7% so với năm 2016 (3,2% theo CER).

 

EBIT đạt mức 73,2 triệu CHF giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Trong năm 2016, EBIT được tác động tích cực bởi đồng Euro và Yen. Chi phí cho nguyên liệu công nghiệp thô – được chuyển đổi thành đồng Euro và Yen – giảm xuống trong năm 2016 do sự tăng giá của các loại tiền tệ này, dẫn đến lợi nhuận hoạt đồng cao hơn. Điều chỉnh theo hiệu ứng này, EBIT đáng lẽ đã có thể tăng nhẹ trong năm 2017.

 

Số liệu quan trọng

Ngành Hóa chất

(theo triệu CHF)

2017

2016

theo % CHF

theo % CER¹

Doanh thu thuần

894,1

870,6

2,7%

3,2%

Lợi nhuận hoạt động (EBIT)

73,2

77,0

(4,9%)

(3,9%)

 

Ngành Kỹ thuật công nghệ

Với doanh thu thuần tăng 4,9% đạt mức 404,2 triệu CHF, EBIT đã tăng trưởng đáng kể 8,5% đạt 23,1 triệu CHF. Đặc biệt tại Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia và Nhật Bản, ghi nhận doanh nghiệp vẫn tiếp tục có nhu cầu cao về thiết bị sản xuất.

 

Số liệu quan trọng

Ngành Kỹ thuật công nghệ

(theo triệu CHF)

2017

2016

theo % CHF

theo % CER¹

Doanh thu thuần

404,2

385,4

4,9%

4,8%

Lợi nhuận hoạt động (EBIT)

23,1

21,3

8,5%

8,5%

 

Nhận định

DKSH kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2018. Tất cả các yếu tố tăng trưởng chính đều được giữ vững. Vị thế chiến lược của DKSH vẫn mạnh mẽ và bền vững. Thị trường trọng tâm Thái Lan đang có dấu hiện cải thiện. Hiệu suất làm việc của 32,000 chuyên viên, cợ hội phát triển kinh doanh đầy hứa hẹn từ các đối tác trên toàn cầu và việc khánh thành các trung tâm phân phối tại Châu Á trong tương lai sẽ giúp DKSH ngày càng phát triển. Do đó, DKSH rất tin tưởng và kỳ vọng vào sự tăng trưởng doanh thu thuần và tỷ lệ tăng lợi nhuận trong năm 2018.

 

Hội Đồng Quản Trị

Hội Đồng Quản Trị đề xuất các ứng viên mới cho Hội Đồng Quản Trị với các cổ đông bao gồm Giáo Sư Tiến Sĩ Annette G. Köhler và Bà Eunice Zehnder-Lai cho nhiệm kỳ này đến Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2019. Cuộc bầu cử sẽ diễn ra tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên vào ngày 22 tháng 3 năm 2018. Lần này, Ông Rainer-Marc Frey sẽ không tái ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị.

 

“Thay mặt toàn thể Hội Đồng Quản Trị và ban lãnh đạo, tôi muốn gửi lời tri ân đến Rainer-Marc Frey vì những đóng góp quan trọng của ông trong hơn mười năm qua với vai trò lãnh đạo,” Tiến Sĩ Joerg Wolle, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tập đoàn DKSH phát biểu.  

 

Giáo Sư Tiến Sĩ Annette G. Köhler (Quốc tịch Đức, 1967) giữ chức vụ giảng viên chuyên ngành kế toán và kiểm toán tại Đại Học Duisburg-Essen từ năm 2005. Trước đó, bà từng giảng dạy chuyên ngành kế toán và kiểm toán tại nhiều trường đại học và đồng thời là trợ lý nghiên cứu và tư vấn quản lý. Bà là thành viên của Ban Kiểm Soát và Ủy Ban Kiểm Toán của HVB UniCredit Bank AG (từ tháng Năm 2014) và DMG Mori AG (từ tháng Năm 2017). Từ năm 2012 đến 2017, bà là thành viên của Hội Đồng Kiểm Toán và Đảm Bảo Tiêu Chuẩn Quốc Tế (IAASB), New York. Bà Annette G. Köhler có Bằng Thạc Sĩ Kinh Tế của Đại Học Wayne State tại Detroit và Chứng Chỉ Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh tại Đại Học Augsburg. Bà cũng có Bằng Tiến Sĩ từ Đại Học Cologne và Bằng Tiến Sĩ Khoa Học tại Đại Học Ulm. 

 

Bà Eunice Zehnder-Lai (Quốc tịch Thụy Sĩ và Hồng Kông, 1967) là Tổng Giám Đốc Điều Hành của IPM (Institut für Persönlichkeitsorientiertes Management). Trước đó, bà có 20 năm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính cho LGT Capital Partners, Goldman Sachs và Merrill Lynch tại New York, London, Hồng Kông và Thụy Sĩ. Bà cũng đã làm việc cho for Procter & Gamble trong lĩnh vực tiếp thị và quản lí thương hiệu và Booz & Co. trong lĩnh vực tư vấn chiến lược. Bà là thành viên Hội Đồng Quản Trị Tập đoàn Geberit (từ năm 2017) và Asia Society Switzerland (từ năm 2016). Bà Eunice Zehnder-Lai có Bằng Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh từ Trường Kinh Tế Harvard và Cử Nhân tại Đại Học Harvard.