Document Basket

Saved pages

Saved documents

Please note: This information is saved in a cookie. In case your browser deletes cookies after a session, the information will be lost.

ดีเคเอสเอช ประเทศไทย ประกาศเปิดหน่วยธุรกิจใหม่ Additive Manufacturing ร่วมกับผู้ผลิตชั้นนำของโลกมากมาย November 05, 2018

DKSH Thailand Additive Manufacturing Experts

หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ประกาศการขยายตัวทางธุรกิจครั้งสำคัญ เปิดหน่วยธุรกิจ Additive Manufacturing ในประเทศไทย อย่างเป็นทางการ โดยร่วมมือกับบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยี 3 มิติระดับโลกมากมาย

หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ประกาศการขยายตัวทางธุรกิจครั้งสำคัญ เปิดหน่วยธุรกิจ Additive Manufacturing ในประเทศไทย อย่างเป็นทางการ โดยร่วมมือกับบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยี 3 มิติระดับโลกมากมาย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตในประเทศไทยจะได้ใช้งานเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด และได้รับการบริการด้วยโซลูชั่นที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการ

ทีมงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะนำโซลูชั่นที่เหมาะสมและการบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน และโชว์รูมแห่งใหม่ก็พร้อมต้อนรับทุกท่านเข้าเยี่ยมชมการสาธิตการใช้งาน รวมไปถึงทดสอบพิมพ์ชิ้นงานได้แล้ววันนี้

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลักดันประเทศไทยให้ก้าวข้ามจากการเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้แรงงาน ไปเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี นโยบายเกี่ยวกับ Industry 4.0 ของภาครัฐนั้น จึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในนโยบายที่มีความสำคัญมากที่สุด และได้รับความสนใจมากที่สุดจากผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตทุกคน การผลิตโดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ หรือ Additive Manufacturing นั้น จะสนับสนุนให้ผู้ผลิตชาวไทยสามารถยกระดับความสามารถของตนเองขึ้นได้ในหลากหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็น คุณภาพของสินค้า ความสามารถในการผลิต และแน่นอนความสามารถในการแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นๆ 

“อ้างอิงจากการคาดการณ์ของ International Data Corporation ระบุว่า ภายในอีก 3 ปีข้างหน้า ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีการลงทุนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี 3 มิติ เป็นงบประมาณมากกว่า 360 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์อีกว่า ภูมิภาคนี้จะเป็นภูมิภาคที่มีการขยายตัวของการใช้งานเทคโนโลยี 3 มิติอย่างรวดเร็วมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรม โทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริษัทด้านวัตถุดิบเพื่อการผลิตต่างๆ ประเทศไทยเอง ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีโอกาสของการเติบโตดังกล่าวอยู่อย่างมากเช่นกัน” Roman Ratayczak ตำแหน่ง Regional Business Development บริษัท ดีเคเอสเอช กล่าวให้ความคิดเห็น

การผลิตด้วยเทคโนโลยี Additive Manufacturing นั้น เป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมของอุตสาหกรรมการผลิตในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแท้จริง ดังนั้นจึงถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ผลิตจะต้องให้ความสนใจ เข้าใจ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์มากมายที่จะเกิดขึ้นจากการนำเอาเทคโนโลยีนี้เข้าใช้ในการผลิต ดีเคเอสเอช และพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Additive Manufacturing พร้อมแล้วที่จะสนับสนุนลูกค้าทุกท่านด้วยโซลูชั่นที่สามารถออกแบบเฉพาะเพื่อให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการมากที่สุด อีกทั้งทีมงานที่จะช่วยในการดำเนินการตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นไปจนถึงการบริการหลังการขายอย่างใกล้ชิด 

ทีมงาน Additive Manufacturing

1. ภาสินีนารถ ประโพธนิช
(คนที่สองจากด้านซ้าย)
Title: Technical Sales
Email: pasineenard.p@dksh.com

2. Roman Ratayczak
(ตำแหน่งกลาง)
Title: Regional Business 
Development
Email: roman.ratayczak@dksh.com

3. ขนิษฐา จิระพงษ์
(คนที่สองจากทางขวา)
Title: Technical Sales
Email: khanittha.c@dksh.com

 

 

 

เกี่ยวกับ ดีเอเคเอสเอช

ดีเคเอสเอชเป็นผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาดโดยมุ่งเน้นในภูมิภาคเอเชีย ดังคำนิยามที่ว่า “บริการด้านการขยายตลาด” ดีเคเอสเอช ช่วยให้บริษัทและแบรนด์ต่าง ๆ สามารถขยายธุรกิจได้ในตลาดใหม่ หรือในตลาดที่มีอยู่เดิม บริษัทได้จดทะเบียนใน SIX Swiss Exchange ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 เป็นบริษัทระดับโลก สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ที่เมืองซูริค พร้อมทั้งมีสำนักงานสาขา 825 แห่งใน 37 ประเทศ โดย 800 แห่งอยู่ในเอเชีย มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 31,970 คน มียอดขายสุทธิในปี 2560 จำนวน 1.1 หมื่นล้านฟรังก์สวิส ดีเคเอสเอชก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2408 ด้วยการสืบทอดวัฒนธรรมอันแข็งแกร่งแบบสวิส บริษัทมีประวัติอันยาวนานในการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและหยั่งรากลึกในชุมชนและธุรกิจทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 

หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท ดีเคเอสเอช ผู้นำด้านบริการขยายการตลาดสำหรับเครื่องมือ เครื่องจักรและโซลูชั่นแบบครบวงจรเพื่อการผลิตและวิเคราะห์ที่ครอบคลุมในหลากหลายภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ อุปกรณ์ในภาคบริการด้านการเตรียมอาหาร งานสาธารณูปโภคและงานภาคพื้นดิน เครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องจักรเพื่องานสิ่งทอ โดยทาง ดีเคเอสเอช ให้บริการตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกเครื่องจักรที่เหมาะสม ให้คำปรึกษาด้านการขยายการตลาด วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ รวมไปถึงบริการหลังการขายต่างๆ เช่นการติดตั้ง และการซ่อมบำรุง ด้วยจำนวนแบรนด์ที่มากถึง 75 แบรนด์ ภายใน 18 ประเทศทั่วโลก ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ กว่า 1,250 ราย และทีมช่างที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 500 ราย หน่วยธุรกิจเทคโนโลยีจึงมียอดขายสุทธิอยู่ที่ 404.2 ล้านฟรังก์สวิสในปีพ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา

 

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท ดีเคเอสเอช 

Irene Chen 
Group Communications Manager
Business Unit Technology
Phone + 886 2 8752 7611
irene.yr.chen@dksh.com

Roman Ratayczak
General Manager
Regional Business Development
Business Unit Technology
Phone +66 2 301 7337
roman.ratayczak@dksh.com

Thitipan Hirunpataya
Senior Executive Manager 
Product Management
Business Unit Technology 
Phone +66 2 301 7200
thitipan.h@dksh.com