Document Basket

Saved pages

Saved documents

Please note: This information is saved in a cookie. In case your browser deletes cookies after a session, the information will be lost.

Need support?
×

Invalid Captcha
Thank you for your message. A representative will get in touch with you shortly.
BUCHI - Thiết bị vi bao

Thiết bị vi bao B-390 và B-395 Pro sử dụng công nghệ độc đáo, dựa trên nguyên tắc là dòng chất lỏng sẽ được tách ra thành các giọt có kích thước bằng nhau bởi chấn động rung. Việc lựa chọn tần số rung động quyết định số lượng giọt được tạo ra; ví dụ, tần số 1'000 Hz sẽ tạo ra 1'000 giọt mỗi giây. Chuỗi giọt ở trạng thái tĩnh điện làm cho chúng đẩy lẫn nhau, do đó loại bỏ sự liên kết. Các giọt sẽ rơi vào một dung dịch gel, polymer hoá nhanh hoặc đưa vào buồng làm lạnh và làm cứng màn bên ngoài

 • Aerospace
 • Agriculture
 • Automotive
 • Biopharmaceutical and Biotechnology
 • Chemical
 • Construction
 • Cosmetics & Personal Care
 • Defense
 • Die & Mould
 • Education & Academics
 • Electronics
 • Energy
 • Environmental
 • Food & Beverage
 • Luxury
 • Machinery & Manufacturing
 • Medical
 • Mining & Minerals
 • Oil & Gas
 • Optical
 • Paper & Wood
 • Pharmaceutical
 • Polymers, Plastics and Rubbers
 • Powders & Pigments / Coating
 • Railway
 • Semiconductor, Solar & Electronics
 • Service
 • Textile
 • Wholesale & Retail
Buchi Labortechnik AGTrong 75 năm BUCHI là nhà cung cấp giải pháp hàng đầu về công nghệ phòng thí nghiệm R & D, kiểm soát chất lượng và sản xuất trên toàn thế giới. BUCHI phục vụ rất nhiều ngành công nghiệp như dược phẩm, hóa chất, thực phẩm và nước giải khát, thức ăn, phân tích môi trường và học thuật.
[]