Document Basket

Saved pages

Saved documents

Please note: This information is saved in a cookie. In case your browser deletes cookies after a session, the information will be lost.

Need support?
×

Invalid Captcha
Thank you for your message. A representative will get in touch with you shortly.
BUCHI - Sắc ký và khối phổ

Sắc ký lõng áp suất trung bình HPLC Dạng nhanh và dạng tách tinh

 • Aerospace
 • Agriculture
 • Automotive
 • Biopharmaceutical and Biotechnology
 • Chemical
 • Construction
 • Cosmetics & Personal Care
 • Defense
 • Die & Mould
 • Education & Academics
 • Electronics
 • Energy
 • Environmental
 • Food & Beverage
 • Luxury
 • Machinery & Manufacturing
 • Medical
 • Mining & Minerals
 • Oil & Gas
 • Optical
 • Paper & Wood
 • Pharmaceutical
 • Polymers, Plastics and Rubbers
 • Powders & Pigments / Coating
 • Railway
 • Semiconductor, Solar & Electronics
 • Service
 • Textile
 • Wholesale & Retail
Buchi Labortechnik AGTrong 75 năm BUCHI là nhà cung cấp giải pháp hàng đầu về công nghệ phòng thí nghiệm R & D, kiểm soát chất lượng và sản xuất trên toàn thế giới. BUCHI phục vụ rất nhiều ngành công nghiệp như dược phẩm, hóa chất, thực phẩm và nước giải khát, thức ăn, phân tích môi trường và học thuật.
[]