การไฮโดรไลซิสแบบอัตโนมัติสำหรับการวิเคราะห์ไขมันทั้งหมด June 17, 2021

ดีเคเอสเอช และ เอสพีซี อาร์ที ร่วมกับ Gerhardt ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ "การไฮโดรไลซิสแบบอัตโนมัติสำหรับการวิเคราะห์ไขมันทั้งหมด " โดยคุณ สุกาญจน์ดา กล่อมลาบ, ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์

ห้ามพลาด!! ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมแล้วที่จะตอบทุกคำถามและข้อสงสัยจากทุกท่าน พบกับพวกเราในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึงเวลา 11.30 น.

รายละเอียด

10.00 - 10.10       กล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์
10.10 - 11.30

• ทฤษฏีการไฮโดรไลซิสและการสกัดไขมัน    
• หลักการทำงานและการใช้งานเครื่องไฮโดรไลซิล
  แบบอัตโนมัติสำหรับวิเคราะห์ไขมันทั้งหมด

 

สอบถามเพิ่มเติม

Marketing team

📞 โทร: 091 889 1304

             095 204 4065

✉️ อีเมล: marketing.tec.th@dksh.com

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

Invalid Captcha