การใช้ศักย์ซีต้า เพื่อเพิ่มความแม่นยำและลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการบำบัดน้ำ September 16, 2021

ดีเคเอสเอช ร่วมกับ Malvern Panalytical ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ "การใช้ศักย์ซีต้า เพื่อเพิ่มความแม่นยำและลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการบำบัดน้ำ" โดยคุณ Ruethaitip Tiratrakulvichaya, Manager, Product Management.

ห้ามพลาด!! ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมตอบทุกคำถามและข้อสงสัยจากทุกท่าน พบกับพวกเราในวันที่ 16 กันยายน 2564 นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึงเวลา 11.30 น.

*ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบรับรองการเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ หลังจากการเข้าฟัง*

รายละเอียด

10.00 - 10.10       กล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์
10.10 - 11.30

• Water treatment
   - Control process and parameter      
• Introducing Zeta potential
   - Theory
   - Role in Optimizing in Water treatment  
• Case study example
   - Automatic and online monitoring for stable and    
     cost saving in water treatment process
• Q&A

 

สอบถามเพิ่มเติม

Marketing team

💬 Line ID: @dkshscientific

📞 โทร: 095 204 4065

✉️ อีเมล: marketing.tec.th@dksh.com

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

Invalid Captcha