ทฤษฎีและหลักการ การวิเคราะห์ปริมาณความชื้นและปริมาณน้ำ July 22, 2021

ดีเคเอสเอช และ เอสพีซี อาร์ที ร่วมกับ SI Analytics และ Sartorius ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ "ทฤษฎีและหลักการ การวิเคราะห์ปริมาณความชื้นและปริมาณน้ำ" โดยคุณ ชิดชนก พรหมรักษา, ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์

ห้ามพลาด!! ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมตอบทุกคำถามและข้อสงสัยจากทุกท่าน พบกับพวกเราในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึงเวลา 11.30 น.

รายละเอียด

10.00 - 10.10       กล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์
10.10 - 11.30

• หลักการของปริมาณความชื้นและน้ำ      
• การวิเคราะห์ปริมาณความชื้น
• การวิเคราะห์ปริมาณน้ำ

 

สอบถามเพิ่มเติม

Marketing team

📞 โทร: 090 678 2614

             095 204 4065

✉️ อีเมล: marketing.tec.th@dksh.com

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

Invalid Captcha