งานสัมมนา "เทคโนโลยีที่ใช่ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเสื้อผ้าไทยยุคดิจิทัล" July 24, 2019; สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

คุณคงเคยมีคำถามเหล่านี้ .... จะทำอย่างไรให้งานเสร็จเร็วขึ้น? มีวิธีไหนที่จะวางแพทเทิร์นได้เร็วกว่านี้? ถ้าจะลดเวลาการตัดลงเป็นไปได้ไหม? และอื่นๆ อีกมากมาย

ดีเคเอสเอช ร่วมกับ Gerber Technology ผู้นำด้านโซลูชั่นเครื่องจักรและซอฟต์แวร์เพื่ออุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม จัดงานสัมมนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ผลิต ผู้ปฏิบัติงาน และพนักงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มทุกท่านได้ทราบถึงเทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่จะสามารถเข้ามาช่วยในการลดเวลา เพิ่มผลผลิตได้

พบกันที่ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย วันที่ 24 กรกฎาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 9.00-15.30 น. 

รายละเอียดงานสัมมนา

สถานที่: สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

127/36 ปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

วันที่: 24 กรกฎาคม 2562

เวลา: 9.00 น. - 15.30 น.

ติดต่อสอบถาม

📞โทร. อารีสา เมฆลอย 095-204-4065

✉ อีเมล: Arresa.m@dksh.com

Download ใบสมัครเข้าร่วมงานสัมมนา คลิกที่นี่ ...

สำรองที่นั่ง

*ที่นั่งมีจำนวนจำกัด เพียง 20 บริษัท เท่านั้น

Invalid Captcha

กำหนดการ

09.00 - 09.30 เปิดลงทะเบียนเข้างาน
09.30 - 10.00 กล่าวต้อนรับ และเปิดงานสัมมนาอย่างเป็นทางการ
10.00 - 10.45 เทคโนโลยี 3 มิติ ในการวางแพทเทิร์นช่วยลดต้นทุนได้อย่างไร
(3D by AccuMark)
10.45 - 11.15 พักทานอาหารว่าง
11.15 - 12.00 เลือกเครื่องจักรแบบไหน ให้ลดทั้งเวลา ลดต้นทุน และทุ่นแรง
12.00 - 13.15 รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 - 14.00 ตัดแบบไหน ใช่ที่สุด มือตัด Vs ระบบดิจิทัล
(AccuNest & AccuPlan)
14.00 - 15.00 การเสวนาในหัวข้อ "เทคโนโลยีการผลิต ตัวช่วยฝ่าวิกฤตในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม"
รับฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และข้อคิดต่างๆ จาก 3 ตัวแทนผู้ผลิต
ที่นำเอาเทคโนโลยีเครื่องจักรแลซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการทำงาน และประสบความสำเร็จในการลดเวลา ต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้
15.00 - 15.30 Q&A และกล่าวปิดงานสัมมนา

กิจกรรมพิเศษภายในงาน

  1. เทคโนโลยี 3 มิติ ในการวางแพทเทิร์น
  2. วิธีเลือกเครื่องจักรให้เหมาะกับงาน
  3. ตัดด้วยมือหรือด้วยเครื่อง ดี/เสีย ยังไง
  4. การเสวนาในหัวข้อ "เทคโนโลยีการผลิต ตัวช่วยฝ่าวิกฤตในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม"

เครื่องจักรจาก Gerber Technology