สัมมนาและอบรมการใช้งานโปรแกรมจาก Gerber เวอร์ชั่นปี 2562 February 27, 2019; อาคารแฟนทรี 4, ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

ดีเคเอสเอช ร่วมกับ Gerber Technology ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานอบรมและสัมมนาการใช้งานโปรแกรมเวอร์ชั่นปี 2562 ใหม่ล่าสุด

ทบทวมความรู้เดิมเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจักร และการใช้งานโปรแกรม ไปพร้อมกับเรียนรู้ความสามารถใหม่ๆ ที่โปรแกรมในเวอร์ชั่นปี 2562 นี้สามารถทำได้ไปพร้อมๆ กับเรา โดยงานในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรมของเราได้อย่างสูงสุด ผู้เชี่ยวชาญของเรามาพร้อมแล้วเพื่อตอบทุกคนถามของท่าน!

(ไม่จำเป็นต้องนำคอมพิวเตอร์มา ทางเราจะเป็นผู้เตรียมเอกสารและเครื่องมือให้ทั้งหมด)

รายละเอียด

09.00 เริ่มเปิดลงทะเบียน
09.30 พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ
10.00 สาธิตและทดสอบการใช้งานจริง (ช่วงที่ 1)
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 สาธิตและทดสอบการใช้งานจริง (ช่วงที่ 2)
14.45 พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 สาธิตและทดสอบการใช้งานจริง (ช่วงที่ 3)
16.00 กล่าวปิดงาน

นัดหมายและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

📞โทร. อารีสา เมฆลอย 095-204-4065

✉ อีเมล: Arresa.m@dksh.com