ดีเคเอสเอช มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ และมูลนิธิสโมสรลิเวอร์พูล ลงทุนร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนไทย February 12, 2020


			
				ดีเคเอสเอช มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ และมูลนิธิสโมสรลิเวอร์พูล ลงทุนร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนไทย

ดีเคเอสเอชขยายความสัมพันธ์อันยาวนาน 13 ปีกับมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ และร่วมมือกับมูลนิธิสโมสรลิเวอร์พูล ทั้ง 3 องค์กรลงทุนร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็ก เยาวชน และชุมชนต่าง ๆ ในประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดีเคเอสเอช มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ และมูลนิธิสโมสรลิเวอร์พูล ลงทุนร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนไทย

ดีเคเอสเอชขยายความสัมพันธ์อันยาวนาน 13 ปีกับมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ และร่วมมือกับมูลนิธิสโมสรลิเวอร์พูล ทั้ง 3 องค์กรลงทุนร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็ก เยาวชน และชุมชนต่าง ๆ ในประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร, 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 – บริษัทดีเคเอสเอช มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ และมูลนิธิสโมสรลิเวอร์พูล จับมือร่วมกันในเอเชีย โดยองค์กรทั้ง 3 แห่งร่วมกันพัฒนาทักษะชีวิต ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม และสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชน และชุมชนต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยเน้นปกป้องเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

ทุก ๆ ปี มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ สนับสนุนเด็กและเยาวชนทั่วโลกจำนวน 2.3 ล้านคน ผ่านพลังของการเล่น มูลนิธิสโมสรลิเวอร์พูลได้รับการก่อตั้งในปี พ.ศ. 2553 และเป็นมูลนิธิอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลที่โด่งดังระดับโลก มูลนิธินำเอาแพสชั่นของแฟนคลับและพลังของฟุตบอลในการสร้างโอกาสเปลี่ยนชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน

 

ดีเคเอสเอชสนับสนุนโครงการ โดยก่อตั้งกิจกรรมทางกีฬาและการเล่น ปรับปรุงสนามกีฬาต่าง ๆ และจัดทัวร์นาเมนต์การแข่งขัน รวมถึงโครงการอาสาสมัคร เด็กจะได้รับทักษะสำคัญที่พวกเขาต้องการในการใช้ชีวิตผ่านกิจกรรมเหล่านี้ สร้างเสริมความสามารถในการฟื้นตัวหากพบเจอสถานการณ์ที่ยากลำบาก และมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างดี โครงการนี้มุ่งเป้าหมายไปที่เด็กและเยาวชนจำนวน 2,000 คน และสมาชิกในชุมชนต่าง ๆ อีก 1,500 คนในประเทศไทย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลัก 3 ประการด้วยกัน คือ

 

  • พัฒนาทักษะชีวิต
  • เพิ่มความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชนและสังคม
  • สร้างพื้นที่เปิดและพื้นที่ปลอดภัยในการเล่น ที่ช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก

 

สเตฟาน พี บุทซ์ ซีอีโอ บริษัทดีเคเอสเอช กล่าวว่า “ในฐานะที่เราเป็นบริษัทที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 150 ปี ความยั่งยืนเป็นส่วนสำคัญของเอกลักษณ์ของเรา ผมมีความยินดีที่เราขยายความร่วมมือกับมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ และมูลนิธิสโมสรลิเวอร์พูลในเอเชีย”

 

เอเดรียน ที เคลเลอร์ ประธานคณะกรรมการ บริษัทดีเคเอสเอช กล่าวเพิ่มเติมว่า “เรามีความภูมิใจในความร่วมมือกันกับมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์กว่าทศวรรษ และเมื่อได้ร่วมมือกับมูลนิธิสโมสรลิเวอร์พูล เราจะสามารถร่วมกันพัฒนาทักษะของเยาวชนไทยได้อย่างยั่งยืน สนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในสังคม และพัฒนาอนาคตของพวกเขา”