ดีเคเอสเอช บริจาคเอทิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นสูงเพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อ ให้แก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วประเทศ April 13, 2020


			
				ดีเคเอสเอช บริจาคเอทิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นสูงเพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อ ให้แก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วประเทศ

ดีเคเอสเอช บริจาคเอทิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นสูงจำนวนปริมาณกว่า 4,250 ลิตร ให้แก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลกว่า 20 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อช่วยเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี และต้านการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดีเคเอสเอช บริจาคเอทิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นสูงเพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อ ให้แก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วประเทศ

ดีเคเอสเอช บริจาคเอทิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นสูงจำนวนปริมาณกว่า 4,250 ลิตร ให้แก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลกว่า 20 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อช่วยเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี และต้านการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

กรุงเทพฯ 13 เมษายน 2563 - ดีเคเอสเอช ผู้นำการให้บริการด้านการขยายตลาด โดยมุ่งเน้นภูมิภาคเอเชีย ได้บริจาคเอทิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นสูงปริมาณ 4,258 ลิตร ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาล 20 แห่งทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อระหว่างกระบวนการปฏิบัติการ และเพื่อผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยลดการติดเชื้อในโรงพยาบาล ดีเคเอสเอชได้มีการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐและคณะบริหารโรงพยาบาล เพื่อช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

เอทิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นสูงดังกล่าว สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 บนพื้นผิวต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เวลาเพียง 20 วินาทีในการเห็นผลลัพธ์ สารเอทิลแอลกอฮอล์นี้ได้ถูกจัดหาอย่างทันท่วงทีเพื่อสนับสนุนให้กับประเทศไทยในช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเป็นส่วนหนึ่งในพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของหน่วยธุรกิจวัตถุดิบอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้นำการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ประเภทสารเคมีและส่วนผสมต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ยา และอุตสาหกรรมเคมี ที่เพียบพร้อมด้วยศูนย์นวัตกรรมระดับโลก ที่ตั้งอยู่ ณ กรุงเทพมหานครฯ

 

คุณรัชนก สัมฤทธิ์สุทธิ์ Business Line Manager, Personal Care Industry หน่วยธุรกิจวัตถุดิบอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเวลาแห่งความท้าทายนี้ เราทำทุกวิถีทางเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 การส่งมอบทรัพยากรที่มีช่วยให้เรามั่นใจได้มากขึ้นว่าคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และโรงพยาบาลที่ถูกสุขอนามัยได้ ดีเคเอสเอช มีเป้าหมายในการเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตผู้คน ดังนั้น เราจึงมีความตั้งใจที่จะนำส่งผลิตภัณฑ์และบริการที่จำเป็น อาทิ เอทิลแอลกอฮอล์ เพื่อประคับประคองและเสริมสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ของคนไทยในช่วงการแพร่ระบาดครั้งนี้