DKSH ยืนหยัดเคียงข้างชุมชน ร่วมบริจาคในโครงการ Side by Side July 09, 2021


			
				DKSH ยืนหยัดเคียงข้างชุมชน ร่วมบริจาคในโครงการ Side by Side

DKSH ประเทศไทย บริจาคผลิตภัณฑ์อาหารที่จำเป็นให้แก่ชุมชนต่างๆ ในกรุงเทพมหานครฯ เพื่อสานต่อความร่วมมือกับมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ และมูลนิธิสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล ภายใต้โครงการ “Side by Side”

ข่าวประชาสัมพันธ์

DKSH ยืนหยัดเคียงข้างชุมชน ร่วมบริจาคในโครงการ Side by Side

DKSH ประเทศไทย บริจาคผลิตภัณฑ์อาหารที่จำเป็นให้แก่ชุมชนต่างๆ ในกรุงเทพมหานครฯ เพื่อสานต่อความร่วมมือกับมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ และมูลนิธิสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล ภายใต้โครงการ “Side by Side”

กรุงเทพมหานครฯ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 – บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการให้บริการขยายตลาด โดยมุ่งเน้นภูมิภาคเอเชีย ได้บริจาคสินค้าอุปโภคบริโภครวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือและชุมชนโรงหมู ในช่วงเวลาแห่งความท้าทายนี้ การบริจาคครั้งนี้เป็นการสนับสนุนโครงการ “Side by Side” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง DKSH มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ และมูลนิธิสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล ที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2563 โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ความสมานฉันท์ในสังคม และการสร้างพื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน โดยขณะนี้มีเยาวชนหลายคนที่กำลังเผชิญภาวะขาดแคลนอาหาร พร้อมกับครอบครัวของพวกเขา

 

การแพร่ระบาดระลอกสามของโควิด-19 ในประเทศไทย ได้นำมาซึ่งความท้าทายหลายประการสำหรับสมาชิกชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครฯ เช่น อัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น และการเข้าถึงสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นที่ยากลำบาก ด้วยเหตุนี้ DKSH จึงได้บริจาคสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อสนับสนุนกว่า 1,000 ครอบครัว สินค้าที่อยู่ในถุงยังชีพประกอบด้วย ทูน่ากระป๋อง โจ๊กสำเร็จรูป สาหร่ายอบกรอบ ขนมขบเคี้ยว และซีอิ๊วหลายชนิด พร้อมกันนี้ มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ยังได้ร่วมบริจาคชุดการเรียนรู้เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่บ้านสำหรับเด็กและเยาวชน

 

นายขวัญชัย อัสนี ประธาน หัวหน้าคณะผู้บริหารประจำประเทศ และรองประธานฝ่ายบริหารหน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “DKSH พร้อมด้วยพันธมิตร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการประคับประคองโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่บ้านของเด็กและเยาวชน อย่างไม่มีอะไรปิดกั้นและมีพลานามัยที่พร้อม เราจึงภูมิใจที่ได้มีโอกาสทำหน้าที่ในการเป็นผู้สนับสนุนเยาวชนเหล่านี้ พร้อมด้วยครอบครัวของพวกเขาในช่วงเวลาอันท้าทายนี้ผ่านโครงการ Side by Side เราหวังว่าจะได้สานต่อปฏิสัมพันธ์กับชุมชนผ่านกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะแบบตัวต่อตัว หลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ได้คลี่คลายลงแล้ว”