ข่าวประชาสัมพันธ์

DKSH สนับสนุนไร้ท์ ทู เพลย์ และมูลนิธิสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล ร่วมจัดค่ายฟุตบอลให้แก่เยาวชนด้อยโอกาส

DKSH สนับสนุนไร้ท์ ทู เพลย์ และมูลนิธิสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล ร่วมจัดค่ายฟุตบอลให้แก่เยาวชนด้อยโอกาส

ค่ายฟุตบอลครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสานต่อความร่วมมือโครงการ Side by Side ระหว่างบริษัท DKSH มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ และมูลนิธิสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ความสมานฉันท์ทางสังคม พร้อมด้วยสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัย และสร้างการมีส่วนร่วมสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย

กรุงเทพมหานครฯ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 - บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมมือกับ ไร้ท์ ทู เพลย์ และมูลนิธิสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล เพื่อจัดกิจกรรมค่ายฟุตบอลเยาวชน ณ โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้าบริติชสคูล ราชพฤกษ์ นนทบุรี เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทักษะชีวิต ผ่านพลังแห่งการเล่นอย่างสร้างสรรค์ ให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย โดยค่ายฟุตบอลดังกล่าวนำโดยทีมโค้ชจากมูลนิธิสโมสรลิเวอร์พูล ที่เดินทางมาจากสนาม Anfield เพื่อมาร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ และได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของไร้ท์ ทู เพลย์ และพนักงานบริษัท DKSH

 

เด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมจากหลากหลายชุมชน ผู้มีอายุระหว่าง 8 ถึง 17 ปี ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญจากสโมสรฟุตบอลระดับโลก และนักเตะระดับตำนาน Liverpool Legend ผ่านกิจกรรมด้านกีฬาและการเล่นอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งพนักงานของ DKSH ได้รับหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษาให้แก่โค้ชและผู้เข้าร่วม เพื่อช่วยให้การสื่อสารและการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจากไร้ท์ ทู เพลย์ ได้ให้การสนับสนุนในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นมิตรและมีปฏิสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ DKSH ยังได้ร่วมแบ่งปันของว่างและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพเพื่อชูกำลังให้แก่เด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมในช่วงกิจกรรม

 

จูเลีย ชิปเปอร์ หัวหน้าสำนักงาน มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย กล่าวว่า “ไร้ท์ ทู เพลย์ เป็นผู้นำด้านการประยุกต์ใช้กีฬาและการเล่นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อปกป้อง ให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทั่วโลก การทำงานควบคู่กับมูลนิธิสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล และการได้รับการสนับสนุนจาก DKSH ในฐานะพันธมิตรโครงการของเรา ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชนในชุมชนที่ขาดโอกาสในกรุงเทพมหานครฯ ได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้นในช่วงภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งทำให้เรามั่นใจได้ยิ่งขึ้นว่าเด็กและเยาวชนเหล่านี้มีทักษะและความช่วยเหลือที่จะช่วยให้เขาสามารถเรียนรู้ เป็นผู้นำ และประสบความสำเร็จในชีวิตได้ต่อไป”

 

แมตต์ แพริช ซีอีโอ มูลนิธิสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล กล่าวว่า “เราภูมิใจที่ได้เห็นผลกระทบเชิงบวกของโครงการเราในประเทศไทย และได้เห็นการมีส่วนร่วมของโค้ชจากมูลนิธิสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลในการแบ่งปันความเชี่ยวชาญของพวกเขาแก่โค้ชจากชุมชนต่างๆ รวมถึงการที่เราได้สนับสนุนเด็กๆผู้ขาดโอกาสผ่านการเล่นกีฬาและการเล่นเชิงสร้างสรรค์ ในฐานะที่เราเป็นครอบครัวฟุตบอลที๋มีชื่อเสียงทั่วโลก เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีความต้องการ ไม่ว่าจะที่บ้านของเราในเมืองลิเวอร์พูล หรือชุมชนต่างๆ ในโลก อาทิ ชุมชนในกรุงเทพมหานครฯ”

 

ขวัญชัย อัสนี ประธานและหัวหน้าคณะผู้บริหารประจำประเทศ บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “DKSH มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่มีความหมายเช่นนี้ ซึ่งได้นำวัตถุประสงค์หลักขององค์กรเรา คือ การเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตผู้คน มาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยการสนับสนุนเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ทักษะชีวิตที่สำคัญ ความมุ่งมั่นของเราในการขับเคลื่อนการเติบโตแบบยั่งยืนสำหรับธุรกิจเราและชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ ทำให้เรามีความพร้อมในการร่วมแบ่งปันทรัพยากรขององค์กรเพื่อนำไปสู่การสร้างกลุ่มแรงงานที่แข็งแรงและมีศักยภาพ พร้อมที่จะสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป”