DKSH ประเทศไทย ชนะเลิศรางวัลระดับ Gold จาก HR Excellence Awards ประจำปี 2564

กรุงเทพมหานครฯ 3 ธันวาคม 2564 – บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับความภาคภูมิใจในฐานะผู้ชนะรางวัลจาก HR Excellence Awards 2564 (ประเทศไทย) ในหลายประเภท โดยพิธีมอบรางวัลครั้งนี้ จัดขึ้นโดย Human Resources Online นอกจากจะได้รับรางวัลระดับ Gold แล้ว DKSH ประเทศไทย ยังได้รับรางวัลระดับ Silver สำหรับประเภท "Excellence in HR Communication Strategy" และรางวัลระดับทองแดงในประเภท “Excellence in Crisis Management and Recovery” ซึ่งยกย่องถึงความเชี่ยวชาญของ DKSH ในการส่งมอบการสื่อสารที่มุ่งเน้นความชัดเจนและมีกลยุทธ์ เพื่อเสริมสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในการนําทางและสนับสนุนพนักงานและผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจให้ผ่านวิกฤติไปได้ด้วยกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด ได้แสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคลต่างๆ ในทุกสาขาสำนักงาน รวมถึงการทำงานร่วมกับพนักงานจากหน่วยธุรกิจและแผนกอื่นๆ เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มและเครื่องมือต่างๆ ในการอํานวยความสะดวกด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งธุรกิจ อาทิ การจัดสัมมนาออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลแก่พนักงานเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ จัดทำบัญชี LINE Official เพื่อถ่ายทอดข่าวสารสําคัญและประกาศให้แก่พนักงาน ตลอดจนโครงการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมภายในองค์กรขนาดใหญ่แบบ DKSH ประเทศไทย ที่มีพนักงานมากกว่า 10,000 คนทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาโครงการและมาตรการพิเศษเพื่อช่วยปกป้องพนักงาน ให้พวกเขาสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงการจัดรูปแบบการทำงานแบบไฮบริด การขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนในพื้นที่ การฉีดวัคซีน Sinopharm สําหรับแรงงานในเขตต่างจังหวัด และการสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานผู้ติดเชื้อโควิด-19

 

คุณดวงพร บุศราวงศ์ รองประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล DKSH (ประเทศไทย) กล่าวว่า “นี่เป็นครั้งแรกที่ HR ประเทศไทย ได้เข้าร่วมการแข่งขันสำหรับรางวัลในประเภทเหล่านี้ และเรามีความภาคภูมิใจในความสําเร็จของเรา รางวัลที่เราได้รับในครั้งนี้ไม่ใช่ผลงานของทีมใดทีมหนึ่ง แต่เป็นข้อพิสูจน์ของการที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถแสดงออกถึงค่านิยมด้าน “การทำงานร่วมกัน” และความมุ่งมั่นต่อวัตถุประสงค์องค์กรเราในการเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตผู้คน”

 

รางวัล HR Excellence Awards มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติให้แก่องค์กรที่โดดเด่นในประเทศไทย ด้วยแนวทางบริหารจัดการพนักงานที่ยอดเยี่ยม และการวางแผนกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ที่แข็งแกร่ง โดยประเภทรางวัลครอบคลุมฝ่ายทรัพยากรบุคคลตั้งแต่ส่วนของการสรรหาบุคลากร การมีส่วนร่วมกับพนักงาน การพัฒนาความเป็นผู้นํา การรักษาทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

 

บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด

พลอยกะหรัด นานา

ผู้จัดการฝ่ายแบรนด์และสื่อสารองค์กร

โทร. 02 301 7325

ploycarat.n@dksh.com