สอบถามเพิ่มเติม

กรุณาฝากข้อความ

×

Invalid Captcha
ขอบคุณสำหรับข้อความของท่าน
KD Scientific - Evaporators and Concentrators

The KD Scientific Centrifan™ PE is a convenient, compact evaporator/concentrator for research, pharmaceutical, and biotech labs working with samples such as DNA, RNA, and protein. Proprietary self-generated blowdown technology eliminates the potential problems with common evaporation systems such as vacuum centrifuges, rotary evaporators, nitrogen blow-down, and freeze dryers.

Synthetic and medicinal chemists will save time because the Centrifan™ PE dries samples without the monitoring required by a rotorvap. The system also works well for processing fractions collected from flash liquid chromatography. Pharmaceutical and university labs working with radioactive and other highly toxic compounds will appreciate the advantage of the green chemistry design.

Technical Specification

Rotor Capacities 6 x 20 mL Scintillation Vials
6 x 30 mL Scintillation Vials
4 x 40 mL Scintillation Vials
8 x 16 mm x 100 mm Test Tubes
8 x 1.6 mL Eppendorf Tubes
8 x 4 mL (1 Dram) Sample Vials
10 x 1.5 HPLC Vials
Temp Controller Ambient to 55°C
Range Ambient 2°C to 40°C
Temperature Cold Finger Capacity 1 L non-freezing liquid plus dry ice nuggets
Power Requirements 115/230 VAC 50-60 Hz 200 watts
Fuse Ratings 3 A (115 V and 230 V) fast acting, 5mmx 20mm
Rotor Capacities 6 x 20 mL Scintillation Vials
Weight 12 lbs (5.5 kg)

Available Models

Centrifan™ PE Evaporator / Concentrator
Rotor Capacities
6 x 20 mL Scintillation Vials 6 x 30 mL Scintillation Vials 4 x 40 mL Scintillation Vials 8 x 16 mm x 100 mm Test Tubes 8 x 1.6 mL Eppendorf Tubes 8 x 4 mL (1 Dram) Sample Vials 10 x 1.5 HPLC Vials
Temp Controller
Ambient to 55°C
Range
Ambient 2°C to 40°C
Temperature
Cold Finger Capacity 1 L non-freezing liquid plus dry ice nuggets
Power Requirements
115/230 VAC 50-60 Hz 200 watts
Fuse Ratings
3 A (115 V and 230 V) fast acting, 5mmx 20mm
Rotor Capacities
6 x 20 mL Scintillation Vials
Weight
12 lbs (5.5 kg)

 

Simple, Reliable, Vacuum-Free, Safe for Samples and Users

The Centrifan™ PE Evaporator / Concentrator is a small volume evaporator that eliminates the problem of bumping using SBT (Self Blowdown Technology). SBT allows solvent drying using heated, circulating gas flow and NO VACUUM PUMP!

The Centrifan™ requires a rotor for operation. Rotors are not included. Please review the accesories tab below for rotor options.

Key features

 • Vacuum-Free - no bumping or splashing to risk sample purity and yield
 • Centrifugal Evaporation - sample securely pressed in spinning containers
 • Versatile - ideal for LC fractions, synthesis reactions, harsh inorganic chemistry, cold room operations, toxic compounds, radioisotopes
 • Low Maintenance - no vacuum pump; no noise; simple unattended operation
 • Temperature - programmable ambient to 55°C
 • Off-Timer - programmable from minutes to hours
 • Green Solvent Recovery - captured gas recirculates in a closed system; toxic materials are contained
 • Easy-to-Use - close the lid to start
 • Flexible - concentrate samples or evaporate to complete dryness, or collect distillate
 • Compact - portable, minimal bench space
 • Containers - use 20/30/40 mL scintillation vials, 1.6 mL Eppendorf tubes, 4 mL (1 dram) vials, or 16 mm x 100 mm test tubes
 • Low Cost

Key Features

Easy operation frees your time

 • Just close the cover and walk away - no monitoring required.
 • Dry samples directly in 20 ml scintillation and other common vials.
 • No need to maintain a vacuum pump or use a large supply of blow-down gas.
 • Move the portable unit near your experiment - it even operates on a lab cart.
 • Set the required temperature (ambient to 55°C) and off-timer (minutes to hours).

Efficient technology delivers reliable results

 • The low price Centrifan PE withstands years of lab work with virtually no maintenance.
 • The self-generating blow-down technology protects samples from loss.
 • Centrifugal force allows secure drying directly in convenient scintillation vials.
 • High vapor recovery permits collection of the condensate as the final product.

Effective process eliminates cross contamination

 • No vacuum pump means no cross contamination from solvent bumping.
 • Radio labeled compounds dry safely.
 • Residual solvent content in the sample can be reduced with inert dry gas.
 • Compact unit fits in a hot cell to contain radioisotopes.

Environmental design saves energy, protects your health

 • The unit captures toxic vapors and materials in a closed system.
 • Quiet operation reduces noise pollution in the laboratory.
 • Low power consumption saves energy.
 • การบินและอวกาศ
 • การเกษตร
 • ยานยนต์
 • ชีวเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สารเคมี
 • การก่อสร้าง
 • แม่พิมพ์
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • เหมืองแร่และแร่ธาตุ
 • ออฟติคอล
 • เภสัชกรรม
 • โพลิเมอร์พลาสติกและยาง
 • ผงและสี / การเคลือบ
 • เซมิคอนดักเตอร์, พลังงานแสงอาทิตย์และอิเล็กทรอนิกส์
KD Scientific

KD Scientific provides liquid handling products for automated and affordable delivery of fluids and gas in the laboratory environment. Our products are recognized worldwide for quality and reliability at an economical price. KD Scientific has the broadest line of economical infusion pumps, syringe pumps, OEM syringe pumps and syringe pumps with infuse and withdraw capability.

In addition to our syringe pumps, we also carry evaporators, dispensers and accessories to meet your specific application. We are committed to delivering the highest level of customer satisfaction, as well as technical support for all of our products. Syringe Pumps & MORE..... So Advanced They're Simple !

[]