สอบถามเพิ่มเติม

กรุณาฝากข้อความ

×

Invalid Captcha
ขอบคุณสำหรับข้อความของท่าน

LabPRO products are specially designed to offer high performance with Swiss accuracy yet with economical value. The new LabPRO Electronic pipettes are as easy to use as the mechanical micropipettes with only 2 buttons and 4 essential pipetting modes: Pipet, Repetitive, Mix and Reverse. They are essential to users who relies highly on accuracy, especially those in the fields of molecular biology, microbiology, immunology, cell culture, analytical chemistry, biochemistry, and genetics.

Technical Specifications

Volume Range (µl) Systematic error (µl) Random error (µl)
Single 10 µl 0.5-10 µl ±0.028-0.088 ≦0.013-0.028
Single 20 µl 2-20 µl ±0.083-0.165 ≦0.028-0.055
Single 300 µl 20-300 µl ±0.77-1.16 ≦0.18-0.33
Single 1200 µl 100-1200 µl ±2.6-6.6 ≦0.4-1.3
Multi 8x10 µl
Multi 12x10 µl
0.5 – 10 µl ±0.04-1.11 ≦0.022-0.066
Multi 8x20 µl
Multi 12x20 µl
1-20 µl ±0.09-0.28 ≦0.055-0.132
Multi 8x300 µl
Multi 12x300 µl
10-300 µl ±1.10-2.64 ≦0.20-0.50
Multi 8x1200 µl
Multi 12x1200 µl
50-1200 µl ±4.4-10.6 ≦0.8-2.0

Key features

 • Lightweight, perfectly balanced, virtually zero pipetting force
 • Large available range from 0.5µl to 1200µl
 • 5 single channels: 10µl / 20µl / 100µl / 300µl / 1200µl
 • 10 multi-channels: same as above: 8 and 12 channels
 • Use while charging without compromising performance
 • Fully motorized piston drive
 • Well priced
 • การเกษตร
 • ชีวเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สารเคมี
 • เครื่องสำอางและการดูแลส่วนตัว
 • การศึกษาและวิชาการ
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • ทางการแพทย์
 • เหมืองแร่และแร่ธาตุ
 • น้ำมันและก๊าซ
 • กระดาษและไม้
 • เภสัชกรรม
 • โพลิเมอร์พลาสติกและยาง
 • ผงและสี / การเคลือบ
LabPROLabPRO products are specially designed to offer high performance with Swiss accuracy yet with economical value. Our product range includes pipettes, dispensers and balances.
[]