สอบถามเพิ่มเติม

กรุณาฝากข้อความ

×

Invalid Captcha
ขอบคุณสำหรับข้อความของท่าน

LabPRO products are specially designed to offer high performance with Swiss accuracy yet with economical value. The new LabPRO high precision micropipette is the only mechanical pipette that offers both lock/unlock mechanism and tip ejection system in one. They are essential to users who relies highly on accuracy, especially those in the fields of molecular biology, microbiology, immunology, cell culture, analytical chemistry, biochemistry, and genetics.

Key Features

With a soft contoured handle and a curved hilt the pipette rests comfortable in your hand, giving LabPRO the most ergonomic pipette in the market.

True one-handed volume adjustment for right and left handed operators, to reach your desired volume

Autoclavable enable easy cleaning to reduce the risk of contamination. Steam autoclaving can be performed at 121°C, 1 bar for 20 minutes. After autoclaving the pipette must be cooled down and left to dry for 12 hours before use.

The handle and mechanism have been especially designed for fixed volume pipettes. The pipette features reduced pipetting forces and excellent accuracy and precision that are required.

Universal tip cone design compatible with major brands of tips.

 • การเกษตร
 • ชีวเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สารเคมี
 • เครื่องสำอางและการดูแลส่วนตัว
 • การศึกษาและวิชาการ
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • ทางการแพทย์
 • เหมืองแร่และแร่ธาตุ
 • น้ำมันและก๊าซ
 • กระดาษและไม้
 • เภสัชกรรม
 • โพลิเมอร์พลาสติกและยาง
 • ผงและสี / การเคลือบ
LabPROLabPRO products are specially designed to offer high performance with Swiss accuracy yet with economical value. Our product range includes pipettes, dispensers and balances.
[Pipette, Micropipette, Anlytical Chemistry]