สอบถามเพิ่มเติม

กรุณาฝากข้อความ

×

Invalid Captcha
ขอบคุณสำหรับข้อความของท่าน
Malvern – ขนาดอนุภาค ระบบมาตรวิทยา – Archimedes

Archimedes (อาร์คิมิดิส) เป็น นวัตกรรมใหม่ที่ใช้เทคนิคขั้นสูงในการวัดน้ำหนักตัวอย่างด้วยการสั่น (resonant) รวมถึงการตรวจจับและ นับจำนวนอนุภาคตัวอย่างที่มีขนาดระหว่าง 5 นาโนเมตร – 5 ไมโครเมตร ให้ผลการวัดขนาดและน้ำหนักแห้งที่น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานวิเคราะห์ การรวมตัวของโปรตีนในสารละลายบัฟเฟอร์

Archimedes สามารถแยกความแตกต่างระหว่างโปรตีนและสารปนเปื้อน เช่น ซิลิโคนออยโดยเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของความถี่ในการสั่น กับ มวลจากแรงลอยตัว

พารามิเตอร์ที่วัด:

 • จำนวนอนุภาค
 • ขนาดอนุภาค
 • มวลอนภาคลอยตัว
 • มวลอนุภาคแห้ง
 • ความหนาแน่นอนุภาค
 • พื้นที่ผิวของอนุภาค
 • ปริมาตรตัวอย่าง
 • ความเข้มข้น (อนุภาค/มิลลิลิตร)
 • ความหนาแน่นตัวอย่าง 

Technical Specifications

Dimensions 610 mm × 585 mm × 305 mm
Weight 23.6 kg
Particle Size Measurement- Measurement Range 500 nm - 5 µm
Particle Size Measurement- Accuracy Better than +/- 1% on NIST traceable latex standards.
Particle Size Measurement- Precision/Repeatability Better than +/- 1% on NIST traceable latex standards.
Particle Size Measurement- Resolution Better than +/- 20nm at 1µm, polystyrene beads in H₂O
Particle Buoyant Mass Measurement- Lower Detection Limit 450 ag
Particle Buoyant Mass Measurement- Accuracy Better than +/- 3% on NIST traceable latex standards.
Particle Buoyant Mass Measurement- Precision/Repeatability Better than +/- 3% on NIST traceable latex standards.
Particle Counting / Sample Concentration Measurement- Measurement Range 10⁴ particles / mL – 10⁹ particles / mL.
Particle Counting / Sample Concentration Measurement- Accuracy Better than +/- 10% on NIST traceable latex standards
Particle Counting / Sample Concentration Measurement- Precision/Repeatability Better than +/- 5% on NIST traceable latex standards.
Measurement Principle: Resonant Mass Measurement- Drawn sample volume 100 µL
Measurement Principle: Resonant Mass Measurement- Measured Sample Volume Range 10 nL - 10 µL
Measurement Principle: Resonant Mass Measurement- Sample Viscosity Range < 1 cP - 100 cP
Measurement Principle: Resonant Mass Measurement- Accuracy in fluid density < 0.002 g / cc for densities in range 0.8 g / cc – 1.2 g / cc.
Measurement Principle: Resonant Mass Measurement- Light source 685 nm, 35 mW laser
Operating environment- Power 110 V or 220 V
Operating environment- Temperature 18°C - 25°C
Humidity 35% - 80%

คุณสมบัติสำคัญ

 • เหมาะสำหรับผู้ผลิตและนักพัฒนาทางชีวเวชภัณฑ์
 • สามารถนับอนุภาคที่แม่นยำในช่วง 50 นาโมเมตร – 5 ไมโครเมตร
 • มีความละเอียดสูง วัดมวลของอนุภาคได้ถึง 300 ag
 • มีความถูกต้องแม่นยำในการวัดขนาดอนุภาคในช่วง 50 นาโนเมตร ถึง 5 ไมโครเมตร
 • ให้ค่าความละเอียดของขนาดที่ดีเยี่ยมที่ขนาดเล็กกว่า 20 นาโนเมตรถึง เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ไมโครเมตร
 • ใช้ตัวอย่างปริมาณน้อยเพียง 100ไมโครลิตร
 • บอกความแตกต่างระหว่างมวลของอนุภาคที่จมและอนุภาคที่ลอยตัว 
 • สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีความเข้มข้นสูง ( 109 อนุภาค /มิลลิลิตร) และ ความหนึดสูง ( 100 เซนติพอยด์)
 • รวดเร็ว ผ่านการสอบเทียบตามมาตรฐานนานาชาติNIST
 • ความแม่นยำในการวิเคราะห์ซ้ำสูง
 • ซอฟแวร์ใช้งานง่าย

Malvern Archimedes - Particle Count using Resonant Mass Measurement

Malvern Instruments' Archimedes is a new, highly innovative instrument which uses the technique of resonant mass measurement to detect and accurately count particles (particle concentration) in the size range 50nm - 5µm, and reliably measure their buoyant mass, dry mass and size. Particularly useful for the detection and protein characterization, including protein aggregates in formulation or buffer,
Archimedes is also able to distinguish between proteinaceous material and contaminants such as silicone oil by means of comparing their relative resonant frequencies and buoyant masses. For more information, please click here

 • การบินและอวกาศ
 • การเกษตร
 • ยานยนต์
 • ชีวเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สารเคมี
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องสำอางและการดูแลส่วนตัว
 • ป้องกัน
 • แม่พิมพ์
 • การศึกษาและวิชาการ
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • พลังงาน
 • สิ่งแวดล้อม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • หรูหรา
 • เครื่องจักรและการผลิต
 • ทางการแพทย์
 • เหมืองแร่และแร่ธาตุ
 • น้ำมันและก๊าซ
 • ออฟติคอล
 • กระดาษและไม้
 • เภสัชกรรม
 • โพลิเมอร์พลาสติกและยาง
 • ผงและสี / การเคลือบ
 • ทางรถไฟ
 • เซมิคอนดักเตอร์, พลังงานแสงอาทิตย์และอิเล็กทรอนิกส์
 • การบริการ
 • สิ่งทอ
 • ค้าปลีกค้าส่ง
Malvern PanalyticalMalvern PANalytical เกิดขึ้นจากการรวมกันของบริษัท Malvern Instrument และ PANalytical อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา โดยมีพนักงานรวมกันแล้วกว่า 2,000 คนทั่วโลก เทคโนโลยีของเราถูกนำไปใช้ในงานวิจัยต่างๆรวมถึงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ งานทางวิศวกรรม อุตสาหกรรม และภายในองค์กรต่างๆมากมายเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาอีกทั้งสร้างการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และการผลิตที่ใช้เวลาน้อยลง พันธกิจทางธุรกิจของเราคือ การสร้างโซลูชั่นที่มีความจำเพาะตรงกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสินค้าและบริการของลูกค้าในกลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์งานทางด้านเคมี ทางด้านกายภาพ และงานด้านการวิเคราะห์โครงสร้างทางวัสดุ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างสูงสุด
[Malvern instruments, particle size analysis, process analytical technology, rheological properties, laser diffraction particle, chemical imaging solutions, Malvern, Particle Metrology System, measurement]