สอบถามเพิ่มเติม

กรุณาฝากข้อความ

×

Invalid Captcha
ขอบคุณสำหรับข้อความของท่าน

ซอฟต์แวร์ AccuNest เป็นโปรแกรมวางมาร์คอัตโนมัติ โดยใช้การวิเคราะห์รูปแบบการวางที่หลากหลาย และเลือกวิธีที่ใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าสูงสุด พร้อมทั้งช่วยลดขั้นตอนการวางมาร์คและลดค่าแรงในการทำงาน

ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้กับธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการลดต้นทุนวัสดุสำหรับการวางมาร์ค ตีราคา และคิดต้นทุน และวางมาร์คการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

Available models

Technical Specifications
Minimum
Recommended
Processor Speed
Quad Core 3.3GHz
Intel® Core™ i5
Hard Disk Capacity
20+ GB
250 GB
Memory
2 GB
4 GB
Ports
USB
USB
Service Packs
Current
Current

NOTE

 • AccuNest PE is compatible with AccuMark version 8.5 and higher.
Technical Specifications
Minimum
Recommended
Optimal
Processor Speed
Intel Core i7
16 Core Server
32 Core Server
Hard Disk Capacity
250+ GB
250+ GB
250+ GB
Memory
8 GB
16+ GB
16+ GB
Ports
USB
USB
USB
Service Packs
Current
Current
Current

Key Features

 • คิดต้นทุนและวางมาร์คอัตโนมัติ เพื่อคำนวนปริมาณการใช้วัสดุอย่างรวดเร็วและแม่นยำ
 • วางมาร์คอัตโนมัติสำหรับผ้าลายทางและลายตาราง โดยคงความสวยงามและสอดคล้องกันของลายเส้น
 • ทำการวางมาร์คอัตโนมัติเฉพาะส่วน โดยผู้ใช้งานสามารถวางมาร์คเองได้ในพื้นที่ส่วนสำคัญ และระบบวางมาร์คในส่วนที่เหลือให้โดยอัตโนมัติ
 • ใช้ pre-marking rules ในการวางมาร์ค เพื่อตรวจสอบ layout ของชิ้นงานที่มีความซับซ้อน เพื่อให้วางมาร์คได้โดยอัตโนมัติ
 • คำนึงถึงทุกข้อจำกัดของวัสดุ เพื่อให้ชิ้นงานมีคุณภาพและลดความผิดพลาดที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
 • จัดกลุ่มชิ้นส่วนตามขนาดหรือแบ่งเป็นสัดส่วน เพื่อรักษาระยะของชิ้นงานในการวางมาร์คและเฉดสีใกล้เคียงกัน
 • ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบกระบวนการทำงานตลอดเวลา เพื่อลดค่าใช้จ่าย
 • รักษาแบรนด์และคุณภาพของชิ้นงาน โดยกำหนดพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้งานได้บนวัสดุ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่มีตำหนิ
 • ซอฟต์แวร์ UltraQueue™ ช่วยส่งเครื่องหมายที่ทำไว้ไปยังระบบประมวลผล เพื่อวิเคราะห์ชิ้นงาน เกี่ยวกับระยะเวลาในการดำเนินการ และผลลัพธ์ต่างๆ
 • สามารถทำงานแบบออฟไลน์ เพื่อทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • มุมองการจัดการรหัสของสี ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นเครื่องหมายต่างๆ ได้ในทุกขั้นตอน โดยไม่ต้องเปิดดูทุกเครื่องหมาย
GERBERFor nearly half a century, Gerber Technology has been helping companies around the world develop, manufacture and take their products to market smarter, faster and more efficiently. Today, the company provides integrated software and hardware solutions to more than 78,000 customers in the aerospace, construction, furniture, fashion & apparel, transportation, technical textiles, packaging, wind energy and sign & graphics industries, including over 100 Fortune 500 companies in 130 countries. Drawing on a rich history of innovation, Gerber Technology’s leading-edge systems help customers reach their optimum by maximizing productivity and minimizing errors and waste. Based in Connecticut, USA, Gerber Technology is owned by American Industrial Partners, a New York-based, global private equity firm with more than $3 billion in assets under management.
[GERBER, Nesting, GERBER AccuNest, AccuNest, Marker making, Nesting Solution, Algorithm, Software, AccuNest Software, GERBER Software, Nesting Software]