Cần Hỗ trợ?

Please leave a message

×

Invalid Captcha
Cảm ơn tin nhắn của quý khách. Đại diện của chúng tôi sẽ liên lạc với quý khách trong thời gian ngắn.
Malvern – Phân Tích Kích Thước Phân Tử, Độ Ổn Định, Độ Nhớt – Viscosizer TD

Malvern Viscosizer TD là một hệ phân tích tính chất lý sinh dùng phương pháp Taylor Dispersion và dùng được với thể tích siêu nhỏ, giải pháp kích thước phân tử và phân tích độ ổn định, kết nối với dòng Poiseuille cho thí nghiệm độ nhớt tương đối.

Viscosizer TD cung cấp cho những chuyên gia dược-sinh học một kỹ thuạt trực giao dùng để phân tích độ ổn định tạo hình, không cần phải đánh dấu trong một hệ phức tạp và bao gồm dãy kích thước tới hạn của những phân tử nhỏ tới những hệ nền protein.

 

Thông số kỹ thuật

Nhiệt độ đo mẫu 4°C - 40°C
Nhiệt độ chứa mẫu 4°C - 40°C
Nhiệt độ tối thiểu đo và chứa mẫu 20°C below ambient
Dãy áp suất. 0 - 3000 mbar
Công suất tối đa 50 sample vials per run
50 mẫu vial mỗi phép đo
Bước sóng quang 200 nm - 325 nm
Filter sử dụng kèm 214 nm, 254 nm, 280 nm
Kích cỡ hạt 0.2 nm - 50 nm
Độ chính xác kích thước Dưới 5%
Độ lặp lại kích thước Dưới 2.5%
Độ tái lặp kích thước Dưới 2.5%
Thang độ nhớt 0.9 cP - 50 cP (or mPas)
Độ chính xác độ nhớt Dưới 5.5%
Độ lặp lại độ nhớt Dưới 1%
Độ tái lặp độ nhớt Dưới 2.5%
Nhiệt độ vận hành 16°C - 30°C

Tính năng nổi trội

  • Bước sóng UV có thể thay đổi để tối ưu hóa độ nhạy phép đo và tính lựa chọn phân tử.
  • Công nghệ mởi lạ cho những nhà nghiên cứu dược sinh học để tiếp cận thử nghiệm độ ổn định peptide và độ tan peptide
  • Dùng một thực nghiệm hiệu quả hỗn hợp nền mẫu và vô hình với chất hoạt động bề mặt, cho phép phân tích không cần đánh dấu những phân tử sinh học mục tiêu trong một hệ phức tạp
  • Phần mềm linh hoạt và mạnh mẽ cho phép kiểm tra hoàn toàn tự động, lập quy trình test, phân tích dữ liệu cho phép người dùng không cần ngồi tại máy vận hành.
  • Sử dụng tín hiệu UV để phân tích kích thước phân tử cho phép đo ở nồng độ thấp xuống đến khối lượng microgram

Phân tích độ nhớt và phân tích kích thước thước thể tích thấp – Viscosizer 200

Tóm lược về dòng Viscosizer 200 của Malvern: cho phép đo tự động độ nhớt và kích thước ở những mẫu thể tích thấp, cho phép trả lời những câu hỏi khó của ngành dược và dược sinh học trong công đoạn tiền nghiên cứu công thức.

  • Sinh dược và công nghệ sinh học
Malvern PanalyticalMalvern Panalytical được thành lập bởi sự hợp nhất của các công ty Malvern Instruments và PANalytical vào ngày 1 tháng 1 năm 2017 với hơn 2.000 người trên toàn thế giới. Công nghệ của chúng tôi được các nhà khoa học và kỹ sư sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp và tổ chức để giải quyết những thách thức liên quan đến tối đa hóa năng suất, phát triển các sản phẩm có chất lượng tốt hơn và đưa họ đến thị trường nhanh hơn. Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra các giải pháp và dịch vụ cao cấp, tập trung vào khách hàng để mang lại những tác động kinh tế hữu hình thông qua phân tích hóa học, vật lý và cấu trúc của vật liệu.
[Malvern Viscosizer, Phân tích Taylor Dispersion, Kích thước protein, Sự ổn định protein, Kiểm tra độ bền protein, Khả năng hòa tan protein, Sự ổn định peptide, Độ hòa tan peptit, Độ nhớt tương đối, Dòng chảy microcapillary, Bán kính thủy động lực, hệ số khuếch tán]