Cần Hỗ trợ?

Please leave a message

×

Invalid Captcha
Cảm ơn tin nhắn của quý khách. Đại diện của chúng tôi sẽ liên lạc với quý khách trong thời gian ngắn.
Thiết bị quang phổ Agilent Raman TRS100 kiểm nghiệm nhanh trong dược phẩm

Agilent TRS100 Raman dùng cho việc kiểm nghiệm nhanh viên nén, viên nang và các dạng bào chế khác. Nó rất dễ thực hiện trong các phòng thí nghiệm phân tích và các khu vực sản xuất, và có sự chấp thuận về quy định cho các ứng dụng thống nhất nội dung (CU), kiểm nghiệm và định danh (ID). 

Các phép đo TRS100 mất vài giây cho mỗi mẫu và cung cấp thông tin phong phú để phân tích định lượng chính xác các mẫu (không cần phá mẫu). Các ứng dụng thông thường bao gồm kiểm tra thành phẩm, phát triển công thức và giám sát kiểm soát trong quá trình. Quang phổ Raman truyền (TRS) có tính đặc hiệu hóa học cao và nhạy cảm với nồng độ thấp của API và tá dược nhưng không nhạy cảm với nước hoặc độ ẩm, mật độ viên nén, lớp phủ viên nén hoặc vỏ viên nang. 

  • Số lượng mẫu nhiều (đo được khoảng 300 mẫu trên 1 khay)
  • Không cần phá mẫu và chuẩn bị mẫu sẵn vì có sẵn khay tùy theo loại mẫu (tablets, coated tablets, capsules, powders, liquids and gels, microtiter plates)
  • Đo được qua viên nang và lớp phủ
  • Thời gian đo nhanh: 15 phút mỗi lần đo, không cần chuẩn bị mẫu, hóa ướt
  • Lý tưởng cho việc định lượng các sản phẩm thuốc liều thấp: Đo lường hàm lượng API thấp (vì TRS rất nhạy đối với API).
  • Giới hạn phát hiện (LOD) có thể là 0,1 đến 1% w / w với giới hạn định lượng (LOQ) trong một phạm vi tương tự.
  • TRS hoạt động tốt với phân tích liều API, đa cấu trúc, và phân tích dạng muối và nghiên cứu độ ổn định thấp.

 

[raman, TRS100, Agilent Raman Spectrophometer, Spectrophometer, Raw Material Analysis, Raw Material Detection, ID material, transmission Raman spectroscopy, spectroscopy, quang phổ Raman TRS100, xác định nguyên liệu, định danh nguyên liệu xuyên bao]