สอบถามข้อมูล

กรุณาระบุข้อความที่ต้องการสอบถาม

×
Thank you for your message. A representative will get in touch with you shortly.
 

ดีเคเอสเอช และ Malvern Panalytical เป็นคู่ค้าทางธุรกิจร่วมกันมาอย่างยาวนาน เป็นระยะเวลาถึง 12 ปี ในกว่า 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย คือ เขมร ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม โดย ดีเคเอสเอช สนันสนุนด้านการขาย การขยายตลาด การขนส่งและจัดส่งสินค้า รวมไปถึงการบริการหลังการขายให้แก่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Malvern Panalytical

Malvern Panalytical เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีเพื่อการทดสอบวัสดุ รวมไปถึงเทคโนโลยีเพื่อการทดสอบโครงสร้างทางชีวกายภาพ ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญรวมไปถึงวิศวกรเข้าใจและสามารถควบคุมปริมาณสารประกอบแต่ละประเภทในระบบผสมได้ง่ายขึ้น ลดระยะเวลาที่ใช้ในทดสอบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ของ Malvern Panalytical ได้รับการยอมรับและใช้งานกันอย่างแพร่หลายทั้งในภาคธุรกิจและภาคการศึกษา ในหลากหลายส่วนงานตั้งแต่ เภสัชกรรม ชีวการแพทย์ ไปจนถึงธุรกิจที่มีการผลิตคราวละมากๆ เช่น สารเคมีต่างๆ ซีเมนต์ พลาสติก โพลิเมอร์  อุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ดีเคเอสเอช ได้พิสูจน์ความสามารถในฐานะของคู่ค้าทางธุรกิจที่พร้อมด้วยความสามารถซึ่งเราสามารถวางใจได้ ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียของ ดีเคเอสเอช ช่วยสนับสนุนให้คู่ค้าหลายรายประสบความสำเร็จในหลากหลายประเทศสำคัญๆในภูมิภาคเอเชีย

Bertrand Floure, Distributor Manager for South East Asia, Malvern Panalytical

อุตสาหกรรมอื่นๆของเรา ค้นพบโซลูชันที่เรานำเสนอสำหรับอุตสาหกรรมด้านล่าง