เกี่ยวกับ ดีเคเอสเอช ประเทศไทย เราช่วยให้บริษัทต่างๆ สร้างความเติบโตทางธุรกิจในตลาด ที่มีอยู่เดิม และในตลาดใหม่

Thailand, Bangkok

เราเป็นผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาด สำหรับบริษัทที่ต้องการขยายธุรกิจในตลาดใหม่ และเติบโตในตลาดที่มีอยู่เดิม

 

ดีเคเอสเอช ประเทศไทย เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของประเทศไทยในด้านยอดขายมีอัตราการจ้างงานพนักงานผู้ชำนาญการกว่า

11,000 คน และเป็นประเทศที่มีการดำเนินกิจการที่ใหญ่ที่สุดใน กลุ่มดีเคเอสเอช

 

ดีเคเอสเอช ประเทศไทย ให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทคู่ค้า ให้บริการด้านการขยายตลาดอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การจัดหาแหล่งผลิต การวิเคราะห์และวิจัยความเป็นไปได้ของตลาด การตลาด การขาย การกระจายสินค้า โลจิสติกส์และการให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันเราให้บริการมากกว่า 550 องค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบคลุม 4 หน่วยธุรกิจหลัก คือ ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี

 

สำนักงานในประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2449 ณ ริมผั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในอดีต บริษัทได้นำเข้าสินค้าต่างๆ มาสู่คนไทย ในปี พ.ศ. 2543 ได้ควบรวมกิจการกับ เคลเลอร์ และ ซิเบอร์

เฮกเนอร์ และ ปี พ.ศ. 2545 ดีทแฮล์ม แอนด์ โก ลิมิเต็ด ได้เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด และเป็นผู้คิดค้นและนิยามการให้บริการที่เรียกว่า การบริการด้านการขยายตลาด