ดีเคเอสเอช และ Sensus ได้รับอนุมัติการกล่าวอ้างทางสุขภาพในประเทศไทยสำหรับผลิตภัณฑ์ใยอาหารจากรากต้นชิโครี่ ของ Sensus July 17, 2020


			
				ดีเคเอสเอช และ Sensus ได้รับอนุมัติการกล่าวอ้างทางสุขภาพในประเทศไทยสำหรับผลิตภัณฑ์ใยอาหารจากรากต้นชิโครี่ ของ Sensus

ดีเคเอสเอช และ Sensus ได้รับการอนุมัติการกล่าวอ้างทางสุขภาพที่รับรองโดยคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สำหรับความสามารถในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Bifidobacterium ของใยอาหารจากรากต้นชิโครี่

ดีเคเอสเอช และ Sensus ได้รับอนุมัติการกล่าวอ้างทางสุขภาพในประเทศไทยสำหรับผลิตภัณฑ์ใยอาหารจากรากต้นชิโครี่ ของ Sensus

ดีเคเอสเอช และ Sensus ได้รับการอนุมัติการกล่าวอ้างทางสุขภาพที่รับรองโดยคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สำหรับความสามารถในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Bifidobacterium ของใยอาหารจากรากต้นชิโครี่

กรุงเทพมหานครฯ 17 กรกฎาคม 2563 – หน่วยธุรกิจวัตถุดิบอุตสาหกรรม บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท Sensus ผู้ผลิตอินนูลินไฟเบอร์จากรากต้นชิโครี่ชั้นนำของโลก สัญชาติประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ร่วมรับการอนุมัติในการกล่าวอ้างทางสุขภาพ ซึ่งรับรองโดยคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สำหรับความสามารถของใยอาหารจากรากต้นชิโครี่ ในการเพิ่มปริมาณแบคทีเรีย Bifidobacterium ในลำไส้

 

ดีเคเอสเอช และ Sensus เป็นเพียงผู้เดียวในประเทศไทยที่ได้รับอนุมัติให้ใช้การกล่าวอ้างทางสุขภาพสำหรับ Sensus’ Frutafit® inulin และ Frutalose® fructo-oligosaccharidesซึ่งเป็นใยอาหารไฟเบอร์ประเภทพรีไบโอติกส์ สกัดจากรากของต้นชิโครี่ ที่สามารถช่วยเพิ่มปริมาณแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในทางเดินอาหาร และพัฒนาสุขภาพด้านระบบย่อยอาหารได้ นอกจากการให้คุณประโยชน์ด้านการเพิ่มปริมาณไฟเบอร์แล้ว วัตถุดิบทั้งสองชนิดนี้ยังสามารถใช้ทดแทนน้ำตาลและไขมันได้ พร้อมช่วยพัฒนารสชาติอาหารได้อีกด้วย Frutafit® inulin และ Frutalose® fructo-oligosaccharides จากรากต้นชิโครี่ สามารถใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์จากนมและจากถั่วเหลือง ซีเรียลอาหารเช้า และอาหารเสริมต่างๆ การกล่าวอ้างทางสุขภาพดังกล่าว ผู้ผลิตอาหารสามารถใช้ในการอ้างอิงบนฉลากผลิตภัณฑ์ และใช้ในการสื่อสารทางการตลาดสำหรับสินค้าประเภทนั้นได้

 

ดีเคเอสเอช เป็นคู่ค้ากับบริษัท Sensus ในด้านการกระจายสินค้า โลจิสติกส์ การขายและการตลาด การขึ้นทะเบียน พร้อมด้วยบริการด้านข้อมูลผู้บริโภค เพื่อช่วยให้ลูกค้าและผู้บริโภคในประเทศไทย สามารถรับทราบถึงคุณประโยชน์ทางสุขภาพของใยอาหารจากรากต้นชิโครี่ได้มากยิ่งขึ้น

 

ในขณะที่ผู้บริโภคมีความใส่ใจด้านสุขภาพและมองหาตัวเลือกอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น ธุรกิจในประเทศไทยมีศักยภาพอย่างมากที่จะปรับใช้ใยอาหารจากรากต้นชิโครี่ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในตลาดที่เพิ่มขึ้นสำหรับส่วนผสมอาหารที่ผลิตจากธรรมชาติ

 

Paul Vennik ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย จาก Sensus กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง Sensus และ ดีเคเอสเอช ประเทศไทย ได้ช่วยให้การได้รับการอนุมัติการกล่าวอ้างทางสุขภาพจากคณะกรรมการอาหารและยาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตในอุตสาหกรรมด้านอาหารต่อไป ในการพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภคไทย

 

ทรงสิน สังขเวทัย ผู้จัดการทั่วไป แผนกอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากประเทศไทยเรามีการกล่าวอ้างทางสุขภาพที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจำนวนน้อยมาก เราจึงภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่การอนุมัติการกล่าวอ้างทางสุขภาพของใยอาหารจากรากต้นชิโครี่ของ Sensus เป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนาที่ถี่ถ้วน พร้อมประสิทธิภาพในการขึ้นทะเบียน นำโดย Sensus และดีเคเอสเอช ทำให้เราถึงพร้อมซึ่งหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์คุณค่าทางสุขภาพของใยอาหารจากรากต้นชิโครี่ เพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน