Senju Pharmaceutical และดีเคเอสเอช ขยายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจในประเทศไทย September 17, 2020


			
				Senju Pharmaceutical และดีเคเอสเอช ขยายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจในประเทศไทย

หลังจากความสำเร็จในการขยายตลาดที่ประเทศเวียดนาม Senju และ ดีเคเอสเอช ได้ประกาศขยายความร่วมมือเพื่อมอบยารักษาโรคต้อกระจกแก่ผู้ป่วยชาวไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

Senju Pharmaceutical และดีเคเอสเอช ขยายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจในประเทศไทย

หลังจากความสำเร็จในการขยายตลาดที่ประเทศเวียดนาม Senju และ ดีเคเอสเอช ได้ประกาศขยายความร่วมมือเพื่อมอบยารักษาโรคต้อกระจกแก่ผู้ป่วยชาวไทย

กรุงเทพมหานครฯ 17 กันยายน 2563 – หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท ดีเคเอสเอช คู่ค้าชั้นนำสำหรับบริษัทผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย และ Senju Pharmaceutical บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศเซ็นสัญญาความร่วมมือในการนำยารักษาโรคต้อกระจกของ Senju สู่โรงพยาบาล คลินิก และร้านขายยาทั่วประเทศไทย

 

Senju Pharmaceutical และ ดีเคเอสเอช ได้สร้างความร่วมมือในประเทศเวียดนามมาตั้งแต่เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งการขยายความร่วมมือในประเทศไทยจะเน้นย้ำความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างทั้งสองบริษัท รวมถึงเสริมสร้างจุดยืนที่แข็งแกร่งและแบรนด์ของดีเคเอสเอชในภูมิภาคเอเชีย

 

มร. Yoshida Shuhei ประธานบริษัท Senju Pharmaceutical กล่าวว่า “นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราได้ขยายความร่วมมือกับดีเคเอสเอช ซึ่งนำเสนอบริการอย่างครบวงจร และมีเครือข่ายระดับประเทศและระดับโลกอย่างแพร่หลาย พันธกิจของเราคือ การเสริมสร้างสุขภาพตาของบุคคลทั่วโลก และมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยาที่เป็นเลิศ เพื่อให้ทุกคนสามารถสัมผัสความสุขในชีวิตได้ทุกวัน เราเชื่อว่าดีเคเอสเอชคือคู่ค้าที่เหมาะสมในการทำพันธกิจของเราให้เป็นจริงได้ในประเทศไทย”

 

มร. John Clare รองประธานฝ่ายบริหารหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ประเทศไทยและอินโดจีน บริษัท ดีเคเอสเอช กล่าวเพิ่มเติมว่า เรามีความภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับ Senju Pharmaceutical ในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยเช่นเดียวกันกับเรา ดังนั้น เราจึงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการขยายตลาดให้แก่ยารักษาโรคต้อกระจกของ Senju ผ่านช่องทางเภสัชกรรมและการแพทย์ที่เราครอบคลุมอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยชาวไทย