DKSH ร่วมมือกับ Nicoya ผู้นำด้านนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย June 30, 2021


			
				DKSH ร่วมมือกับ Nicoya ผู้นำด้านนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย

DKSH ได้ลงนามในข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ร่วมกับ บริษัท Nicoya เพื่อนำเสนออุปกรณ์เทคนิคคลื่นผิวพลาสมอนเรโซแนนซ์ หรือ surface plasmon resonance (SPR) ในตลาดหลักของเอเชีย เป้าหมายของความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี DKSH ที่มุ่งเสริมสร้างตำแหน่งการเป็นผู้ให้บริการอย่างครบวงจรสำหรับตลาดเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

DKSH ร่วมมือกับ Nicoya ผู้นำด้านนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย

DKSH ได้ลงนามในข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ร่วมกับ บริษัท Nicoya เพื่อนำเสนออุปกรณ์เทคนิคคลื่นผิวพลาสมอนเรโซแนนซ์ หรือ surface plasmon resonance (SPR) ในตลาดหลักของเอเชีย เป้าหมายของความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี DKSH ที่มุ่งเสริมสร้างตำแหน่งการเป็นผู้ให้บริการอย่างครบวงจรสำหรับตลาดเครื่องมือวิทยาศาสตร์

กรุงเทพมหานครฯ 29 มิถุนายน 2564 – หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ บริษัท Nicoya ผู้ผลิตนวัตกรรมอุปกรณ์ SPR ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองคิตเชเนอร์ ประเทศแคนาดา โดย DKSH จะให้บริการด้านการตลาด การขาย และบริการหลังการขาย ในบางตลาดของภูมิภาคเอเชีย อาทิ อินโดนีเซีย  มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน ไทย สิงค์โปร์ และเวียดนาม

บริษัท Nicoya ได้พัฒนา Alto อุปกรณ์ SPR แบบดิจิทัลชนิดตั้งโต๊ะให้ผลผลิตสูงเป็นรายแรกของโลก ซึ่งสามารถเร่งกระบวนการค้นพบยาด้วยการใช้ปริมาณตัวอย่างที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของโมเลกุลในสัดส่วนที่น้อยลง Alto ช่วยให้บริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และบริษัทยาสามารถนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดได้เร็วยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัย ลดระยะเวลาในการพัฒนา และเพิ่มความสำเร็จในสายการผลิตสินค้า

 

“DKSH มีเครือข่ายทางธุรกิจที่ครอบคลุมหลากหลายประเทศในภูมิเอเชีย มีความรู้เชิงลึกและเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่กว้างขวางในด้านการทำวิจัยสารชีวโมเลกุลและอนุภาคนาโน เราจึงเชื่อมั่นว่า DKSH คือพันธมิตรที่ใช่สำหรับเราในการช่วยให้เราสามารถเพิ่มความเป็นเลิศในตลาด SPR ที่มีความท้าทายในการประยุกต์ใช้เชิงวิทยาศาสตร์ การขยายเครือข่ายของเรา และการเติบโตตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้” มร. David Panzarella, Chief Commercial Officer บริษัท Nicoya กล่าว

 

มร. Marco Farina ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Business Development สายธุรกิจเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท DKSH กล่าวเพิ่มเติมว่า “ความร่วมมือกับบริษัท Nicoya ในครั้งนี้ ช่วยเสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านการวิเคราะห์ลักษณะของปฏิสัมพันธ์โมเลกุลของเรา พร้อมทั้งยังช่วยขยายบทบาทของเราในแวดวงชีววิทยาศาสตร์เราจึงเชื่อมั่นในความสามารถของเราที่จะสร้างความเติบโตในตลาดให้แก่ Nicoya ได้ ด้วยการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญ ผ่าน Center of Excellence ความครอบคลุมด้านการขายที่แข็งแกร่ง การให้คำปรึกษาด้านการปรับใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการหลังการขายที่ได้คุณภาพระดับโลกของเรา”