DKSH ร่วมมือกับ ไฟเซอร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในไทย August 26, 2021


			
				DKSH ร่วมมือกับ ไฟเซอร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในไทย

DKSH และ ไฟเซอร์ ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกันเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ยาด้านมะเร็งวิทยาและเวชบำบัดวิกฤต มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

DKSH ร่วมมือกับ ไฟเซอร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในไทย

DKSH และ ไฟเซอร์ ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกันเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ยาด้านมะเร็งวิทยาและเวชบำบัดวิกฤต มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไทย

กรุงเทพมหานครฯ ประเทศไทย 26 สิงหาคม 2564 – หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด คู่ค้าชั้นนำสำหรับบริษัทผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในบริษัทเวชภัณฑ์ชั้นนำของประเทศ โดยความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายหลัก คือ การเพิ่มการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาด้านมะเร็งวิทยาและเวชบำบัดวิกฤตสำหรับผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย

 

DKSH ประเทศไทย ได้ทำงานร่วมกับ ไฟเซอร์ ประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ในการพัฒนาโซลูชั่นทางการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ยาต้านการติดเชื้อของไฟเซอร์ ภายใต้การขยายความร่วมมือในครั้งนี้ DKSH จะดำเนินการขับเคลื่อนการเติบโตทางตลาดของยาเคมีบำบัดและยาเวชบำบัดวิกฤติ ผ่านโซลูชั่นทางการค้าต่างๆ และกิจกรรมด้านการขายและการตลาดในโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย ด้วยทีมฝ่ายขายที่มีขนาดใหญ่ และการครอบคลุมเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกที่กว้างขวางของ DKSH ผู้ป่วยมะเร็งจึงสามารถเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มากยิ่งขึ้น โดยกลยุทธ์นี้สอดคล้องต่อพันธกิจของทั้ง DKSH และ ไฟเซอร์ ในการส่งมอบบริการและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับคนไทย

 

นาย จอห์น แคลร์ รองประธานฝ่ายบริหาร หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน บริษัท DKSH กล่าวว่า “เรามีความภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับไฟเซอร์ ซึ่งการขยายความร่วมมือในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ DKSH ในการต่อยอดประสบการณ์และความเชื่อมั่นที่คู่ค้ามีต่อเรา เพื่อนำไปสู่การขยายผลงานในภาคส่วนอื่นของธุรกิจ ทั้งนี้ ความร่วมมือกับไฟเซอร์แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการร่วมพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ DKSH ในการเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตผู้คน ด้วยการเพิ่มการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ”