DKSH ร่วมมือกับ CytoSMART Technologies เพื่อนำเข้าอุปกรณ์ Smart Devices สำหรับห้องปฏิบัติการ สู่ลูกค้าในประเทศไทย September 20, 2021


			
				DKSH ร่วมมือกับ CytoSMART Technologies เพื่อนำเข้าอุปกรณ์ Smart Devices สำหรับห้องปฏิบัติการ สู่ลูกค้าในประเทศไทย

DKSH ประเทศไทย ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับ บริษัท CytoSMART Technologies เพื่อเจาะตลาดสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ประเภท Live-cell Imaging สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพในไทย โดยความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท DKSH ในการเน้นย้ำตำแหน่งความเป็นผู้นำด้านบริการ และโซลูชั่นที่ครบวงจรสำหรับตลาดอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

DKSH ร่วมมือกับ CytoSMART Technologies เพื่อนำเข้าอุปกรณ์ Smart Devices สำหรับห้องปฏิบัติการ สู่ลูกค้าในประเทศไทย

DKSH ประเทศไทย ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับ บริษัท CytoSMART Technologies เพื่อเจาะตลาดสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ประเภท Live-cell Imaging สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพในไทย โดยความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท DKSH ในการเน้นย้ำตำแหน่งความเป็นผู้นำด้านบริการ และโซลูชั่นที่ครบวงจรสำหรับตลาดอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์

วันที่ 20 กันยายน 2564  กรุงเทพฯ – หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท CytoSMART Technologies หนึ่งในผู้นำด้านการผลิต และคิดค้นเทคโนโลยีด้าน Live-cell Imaging สำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดย DKSH จะให้บริการด้านการตลาด การขายและจัดจำหน่าย การให้คำแนะนำในการปรับใช้งาน และบริการหลังการขาย

 

CytoSMART Technologies คิดค้น และผลิตอุปกรณ์ smart devices หลากหลายรูปแบบสําหรับห้องปฏิบัติการทั่วโลก โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่เครื่องมือสำหรับการถ่ายภาพที่มีขนาดกะทัดรัด และรวดเร็ว ร่วมกับการออกแบบอัลกอริทึมเพื่อการวิเคราะห์ภาพที่มีประสิทธิภาพผ่านการประมวลผลแบบคลาวด์ จุดมุ่งหมายของความร่วมมือในครั้งนี้ คือการเพิ่มส่วนแบ่งของตลาดสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ CytoSMART Technologies ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึง CytoSMART Lux2, CytoSMART Lux2 – Duo Kit, CytoSMART Lux2 – Multi Kit, CytoSMART Lux3 FL, CytoSMART Exact FL และ CytoSMART Omni

 

DKSH จะนำความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านการขาย และการตลาด ทีมผู้เชี่ยวชาญบริการหลังการขายที่ครอบคลุม และความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับตลาดในพื้นที่ เพื่อทำการขยายตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ของ CytoSMART Technologies เพื่อเพิ่มการเข้าถึงลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมด้านการศึกษา โรงเรียนแพทย์ กลุ่มการผลิตยาและเวชภัณฑ์ และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น

 

Joffry J. Maltha, CEO แห่ง CytoSmart Technologies กล่าวว่า “เรามั่นใจว่า DKSH เป็นคู่ค้าที่เหมาะสมในการช่วยให้เราเติบโตและขยายธุรกิจในประเทศไทย ด้วยความสามารถในการขายและการตลาดที่แข็งแกร่งของ DKSH พอร์ทโฟลิโอที่กว้างขวางของเรา เมื่อประกอบกับเครือข่ายขนาดใหญ่ของ DKSH ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมต่างๆ แล้ว จะเป็นกุญแจสู่ความสําเร็จของความร่วมมือในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน”

 

Adrien Kehlstadt, Senior Director, หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เราพร้อมที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของ CytoSMART Technologies ให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น ด้วยการเจาะตลาดใหม่ๆทั่วประเทศ ผ่านการให้บริการที่หลากหลายของเรา รวมถึง Center of Excellence ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบริการหลังการขายอันเป็นเลิศของเรา  โดยความร่วมมือนี้ จะขยายพอร์ตโฟลิโอของเราให้สามารถครอบคลุมตลาดใหม่ๆ ได้มากขึ้น และเสริมสร้างบทบาทของเราในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เราหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถสร้างผลลัพธ์และความสำเร็จร่วมกับ CytoSMART Technologies ในประเทศไทยได้ต่อไป”