ข่าวประชาสัมพันธ์

DKSH เปิดตัว “Digital Shipment Portal Custom Clearance” ระบบพอร์ทัลการจัดการกระบวนการขนส่งสินค้าในรูปแบบดิจิทัลในประเทศไทย

DKSH เปิดตัว “Digital Shipment Portal Custom Clearance” ระบบพอร์ทัลการจัดการกระบวนการขนส่งสินค้าในรูปแบบดิจิทัลในประเทศไทย

DKSH ขยายการใช้งานพอร์ทัลการขนส่งแบบดิจิทัล ผ่านระบบฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ (Centralized Database System) ในรูปแบบเว็บไซต์ เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยการดำเนินการนี้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ DKSH ในการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านดิจิทัล และการส่งมอบโซลูชันนวัตกรรมให้แก่ลูกค้า

กรุงเทพมหานครฯ 12 กรกฎาคม 2566DKSH ผู้นำด้านการให้บริการขยายตลาดในภูมิภาคเอเชีย ได้นำระบบพอร์ทัลการจัดการกระบวนการขนส่งสินค้าในรูปแบบดิจิทัลมาใช้งานในประเทศไทย ภายหลังจากความสำเร็จในการใช้งานก่อนหน้านี้ที่ประเทศกัมพูชา ฮ่องกง อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์

 

ระบบ Digital Shipment Portal เป็นแฟลตพอร์มดิจิทัลที่ใช้สำหรับติดตามคำสั่งซื้อที่ครอบคลุมตลอดทั้งกระบวนการ เริ่มตั้งแต่คลัง-ท่าเส่งสินค้าจากผู้ผลิต ไปจนถึงปลายทางศูนย์กระจายสินค้าของ DKSH โดยมีฟีเจอร์การใช้งาน ได้แก่ การติดตามคำสั่งซื้อ รายละเอียดข้อมูลการขนส่งของตัวแทนบริการขนส่ง การติดตามสินค้าแบบเรียลไทม์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดหมายปลายทาง เอกสารการขนส่งสำหรับพิธีการศุลกากร (customs clearance) การส่งการแจ้งเตือนล่วงหน้าไปยังคลังสินค้า และรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร (clearance cost)  โดยพอร์ทัลอันทรงประสิทธิภาพนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามการขนส่งสินค้าและสถานะของ customs clearance ตลอดจน การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ของตนเองได้อย่างง่ายดาย  ทั้งนี้ การนำนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้งาน และการลดการใช้กระดาษ เป็นความมุ่งมั่นของ DKSH ในการขับเคลื่อนความเป็นเลิศด้านการดำเนินงาน และยกระดับกระบวนการด้านดิจิทัลภายในองค์กร

 

คุณสมพร ดิลกวัฒนะคูณ ผู้อำนวยการฝ่าย Customs Compliance, Supply Chain Management บริษัท DKSH ประเทศไทย กล่าวว่า “ในปีนี้ เราได้นำหน่วยธุรกิจทั้งหมดมาใช้งานแพลตฟอร์มกลางเพียงตัวเดียวได้โดยสำเร็จ โดยพอร์ทัลนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในช่วงมาตรการปิดเมืองเนื่องจากโรคระบาด อีกทั้งมันยังสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของเรา และการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กร การใช้งานระบบดังกล่าวจึงเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราในการทำให้กระบวนการดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีเป้าหมายลดการหยุดชะงักของการดำเนินธุรกิจให้เป็นศูนย์ (zero disruption)”

 

คุณทิวา ยืนยง ผู้จัดการฝ่าย Quality Management System and Regulatory Compliance, Customs Compliance and Supply Chain Management บริษัท DKSH ประเทศไทย กล่าวว่า “รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลที่เราได้จากพอร์ทัลการขนส่งสินค้า ช่วยให้เราได้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนอุปสงค์การขนส่งอย่างครบวงจร นอกจากนี้ ศูนย์กระจายสินค้าของเรายังได้รับประโยชน์จากรายงานแจ้งเตือนการขนส่งล่วงหน้า ช่วยให้เราสามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการมาถึงของสินค้า ตลอดจนยกระดับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

 

คุณพิฐชญาณ์ โสภณสฤษฎร์สุข ผู้จัดการฝ่าย Import & Trade Compliance, Business Unit Performance Material บริษัท DKSH ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “พอร์ทัลนี้ทำให้เราเชื่อมั่นว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นจากการที่สามารถดูข้อมูลการขนส่งทั้งหมดที่รวบรวมจากผู้มีส่วนร่วมหลักในห่วงโซ่อุปทานได้ในที่เดียว”

 

คุณกัลยา วงษ์กฎ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย Customs Compliance, Business Unit Healthcare & Consumer Goods, Supply Chain Management บริษัท DKSH ประเทศไทย กล่าวว่า “การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในการนำ นวัตกรรมบนระบบพอร์ทัลมาใช้งานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการบริการของเรา และเพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าและลูกค้าคนสำคัญจะได้รับความพึงพอใจจากการใช้บริการของเรา”

 

พรทิพย์ แก้วกับทอง ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย Operation Management, Business Unit Technology บริษัท DKSH ประเทศไทย กล่าวปิดท้ายว่า “การจัดแสดงระบบพอร์ทัลการขนส่งเช่นนี้ในงานโรดโชว์และนิทรรศการต่างๆ ช่วยให้เราสามารถสร้างความเข้าใจถึงขีดความสามารถของพวกเราให้แก่ลูกค้าในเชิงลึกยิ่งขึ้น โดยลูกค้าภายในงานจะได้รับชมการใช้งานพอร์ทัลที่ช่วยสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมได้โดยไร้รอยต่อ และเห็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในกระบวนการห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว”