บริการของเรา

เรามอบบริการด้านการขยายตลาดแบบครบวงจร และสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการตลอดทั้งห่วงโซ่เพิ่มมูลค่า ตั้งแต่การจัดหาแหล่งผลิต ถึงการบริการหลังการขาย เราใส่ใจดูแลผลิตภัณฑ์ของบริษัทคู่ค้าเหมือนเป็นแบรนด์ของเราเอง ดีเคเอสเอชแบ่งออกเป็น 4 หน่วยธุรกิจใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นถึงอุตสาหกรรมที่เราถนัด

DKSH sourcing services

การจัดหาแหล่งผลิต

DKSH research and analysis services

การวิจัยและวิเคราะห์

DKSH marketing and sales services

การตลาดและการขาย

DKSH distribution and logistics services

การกระจายสินค้าและโลจิสติกส์

DKSH after-sales services

การบริการหลังการขาย

DKSH Regulatory Services blackboard

การกำกับดูแลกิจการ