การกระจายสินค้าและโลจิสติกส์เราจัดส่งสินค้าได้ทุกที่และทุกเวลาที่คุณต้องการ

DKSH distribution and logistics services

เรามีระบบเครือข่ายโลจิสติกส์ที่ยอดเยี่ยม และมีศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัย 160 แห่ง ในการขนส่ง จัดเก็บ และกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ

คุณจะได้รับบริการด้านการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ที่ครบวงจร ในราคาที่สมเหตุสมผลและด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพ และเรายังนำเสนอบริการที่ปรับแต่งเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณ นอกจากเราจะมีคลังสินค้าเป็นของเราเองแล้ว เรายังให้บริการโลจิสติกส์กับลูกค้าอีกด้วย

ในบริการด้านการขยายตลาดที่ครบวงจรของเรา เรายังมอบบริการพิเศษอื่นๆ เช่น การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ การจัดการด้านกฏหมาย การจัดการศุลกากร การนำเข้าสินค้า การขนส่งและการกระจายสินค้า โลจิสติกส์ การบรรจุผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกใบแจ้งราคาสินค้า การจัดส่งและเรียกชำระเงิน และการจัดการด้านซัพพลายเชน

เราคำนึงถึงความต้องการทางธุรกิจของคุณ ในบริการของเราจึงรวมถึง การจัดเก็บ (สินค้าอุณหภูมิห้อง สินค้าควบคุมอุณหภูมิ สินค้าแช่เย็น สินค้าแช่แข็ง และอื่น ๆ) การจัดการสินค้าคงเหลือ pick and pack (แท่นวาง กล่อง และเครื่องยก) โลจิสติกส์แบบวกกลับจากปลายทางสู่ต้นทาง โลจิสติกส์ให้บุคคลที่สาม การร่วมบรรจุผลิตภัณฑ์กับบริษัทคู่ค้า และการจัดการคลังสินค้า

การดำเนินงานของเราเป็นไปได้ดีเพราะว่าเรามี SAP WMS บวกกับการประสานงานที่ลงตัวกับบริษัทคู่ค้าเพื่อการดำเนินกระบวนการสั่งของที่มีประสิทธิภาพ

เรานำเสนอ

  • ระบบโลจิสติกส์ที่ครบวงจรที่สุดและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
  • ศูนย์กระจายสินค้า 160 แห่งที่สามารถกระจายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคได้มากกว่า 310,000 ชนิด เป็นตัวแทนบริษัทผู้ผลิตกว่า 1,600 รายและคู่ค้ากว่า 1,600 รายซึ่งนำผลิตภัณฑ์สู่ลูกค้าอีกกว่า 500,000 ราย
  • มีคลังสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ของเราเอง
  • มีศูนย์กระจายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ทันสมัยถึง 40 แห่ง

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

  • เพราะเรามีเครือข่ายการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เราสามารถหมุนเวียนและขนส่งสินค้าได้ภายใน 30 วัน
  • คุณจะได้รับบริการที่สมบูรณ์แบบและครบวงจร ซึ่งจะเพิ่มความได้เปรียบทางธุรกิจให้คุณ
  • เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงศูนย์กระจายสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์สู่ภูมิภาคเอเชียที่มีประสิทธิภาพและราคาสมเหตุสมผล