Integriteit en compliance

Integriteit is een waarde die wij bij DKSH nooit in twijfel trekken. Als internationale dienstverlener hebben wij ons gecommitteerd aan het volgen van hoge ethische normen bij de wijze waarop wij zaken doen. Dit is een cruciaal onderdeel van ons serviceaanbod en een waarop we geen compromissen sluiten.

Het is de verantwoordelijkheid van iedereen binnen DKSH om de reputatie van ons bedrijf te koesteren en te beschermen. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers regelmatig worden getraind in onze gedragscode, die specifieke richtlijnen geeft over hoe te handelen bij dagelijkse activiteiten en onze bedrijfswaarden in de praktijk te brengen, evenals ons anti-omkopings- en anticorruptiebeleid met duidelijke principes voor het voorkomen van omkoping en corruptie.

Wij dringen er ook bij onze medewerkers en externe partners op aan om elk mogelijk wangedrag dat zij in ons bedrijf zien gebeuren, te melden via de DKSH Integriteitslijn die 24/7 beschikbaar is. Deze lijn wordt beheerd door een externe partij op hun platform en alle meldingen die via deze lijn worden gedaan, zijn anoniem en vertrouwelijk, met de garantie dat er geen represailles worden genomen.