Raad van Bestuur

De internationale Raad van Bestuur van DKSH geeft richting aan de algemene strategie en richting van de Groep. De leden van de Raad van Bestuur vertegenwoordigen verschillende gebieden van bedrijfsexpertise en -ervaring en delen het gemeenschappelijke doel om de positie van DKSH als de vertrouwde partner te versterken voor bedrijven die hun bedrijf in Azië en daarbuiten willen laten groeien.

Alle leden van de Raad van Bestuur worden gekozen voor een termijn van één jaar die eindigt na voltooiing van de volgende jaarlijkse algemene vergadering. Er zijn geen beperkingen met betrekking tot het aantal termijnen van dienstverlening of de leeftijd van de relevante leden. De verkiezingen worden gehouden op de jaarlijkse algemene vergadering, waar elk lid afzonderlijk wordt (her) verkozen.