การให้บริการด้านการขยายตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรม การบริการด้านการขยายตลาดสำรับนวัตกรรมใหม่ของอุตสาหกรรมเคมีและวัตถุดิบอาหาร