Innovative pharmaceutical formulation and synthesis

สายงานธุรกิจวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยาของ ดีเคเอสเอช เป็นผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยา และผู้นำด้านการให้บริการขยายตลาดระดับโลก สำหรับคู่ค้าทางธุรกิจในกลุ่มวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยา

เราให้บริการด้านส่วนผสมยาให้กับผู้ผลิต ในอุตสาหกรรมยา สำหรับการสังเคราะห์ และสารตั้งต้น

เราช่วยลูกค้าของเราในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่และ การประยุกต์ใช้ใน การทำงานร่วมกัน กับผู้ผลิตที่มีคุณภาพและ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของเรา

สิ่งที่ ดีเคเอสเอช มอบให้คุณ

ด้วยการติดต่อทางธุรกิจที่มีมาอย่างยาวนานและความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด เราพัฒนา สรรหาทางเลือกสำหรับการจัดหาแหล่งใหม่ และ นวัตกรรมสูตรยาที่มีศักยภาพสูง และสารสังเคราะห์ยา ที่ช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจของคุณ โดยผ่านเครือข่ายทั่วโลกของเราที่ครอบคลุม ซึ่งจะช่วยให้ สามารถเข้าถึงตลาดทั่วโลก ที่เรามีให้ จัดหา ความรับผิดชอบและ ตรวจสอบย้อนกลับ ของ ที่ยากต่อการ หา สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (APIs ) สารเพิ่มปริมาณ และตัวกลาง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงตลาดได้ทั่วโลก เราให้บริการจัดหาแหล่งผลิตวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยา ที่ยากต่อการหาค้นหามีและความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้

เราช่วยให้ท่านค้นพบวัสดุที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของท่าน เราสามารถจัดหาผู้ผลิตสินค้าให้กับลูกค้ารวมถึงผลิตภัณฑ์ในรูปสำเร็จ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขนส่งทางเรือในท้องถิ่นและกฎต่าง ๆ ในการบรรจุหีบห่อ นอกจากนี้ เรายังสามารถหาตลาดใหม่ให้กับท่านและให้ข้อมูลการตลาดในรายละเอียดและความต้องการของตลาดได้อีกด้วย ด้วยความเข้าใจด้าน การตลาด และ ภาพรวมด้านตลาดของเรา ช่วยให้เราสามารถคิดค้นเทรนด์ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยา

เราให้บริการด้านการตลาดและการขาย รวมถึงการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ภายใน สำหรับบริษัทที่มองหาการเติบโตทั่วโลก เรามีความสามารถในการจัดการตลอดทั้งซัพพลายเชน ซึ่งรวมถึงการจัดการด้านนำเข้าส่งออก การบริการด้านคลังสินค้าและการบริการที่เพิ่มมูลค่า

บริการของเรา

เรานำเสนอบริการ ที่เหมาะที่ สร้างโอกาส ใหม่สำหรับ ลูกค้าและลูกค้า รวมไปถึง:

 • เราให้บริการจัดหาแหล่งผลิตที่หายาก ด้วยเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลก
 • เราคัดเลือกผู้ขายที่เชื่อถือได้โดยพิจารณาจากการตรวจสอบสภาพโรงงานและการประเมินปัจจัยต่าง ๆ ด้านคุณภาพและเศรษฐกิจ
 • เรากำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อบังคับด้านการตลาดและความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งระบุข้อบกพร่องและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ
 • เราทำการควบคุมคุณภาพภายใน และรับประกันวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินการโลจิสติกส์
 • เราเจรจาต่อรองเงื่อนไขการจัดซื้อและการขายที่ดีที่สุด


 

พัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ไปกับเรา

 • เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่เสาะหาแนวโน้มและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั่วโลกอยู่ตลอดเวลา
 • เราทำการวิเคราะห์แนวโน้มของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้าสามารถก้าวนำแนวโน้มของตลาดได้
 • เรามีห้องปฏิบัติการด้านการใช้งาน การประเมิน และการสร้างสูตรผสม ที่พัฒนาแนวคิดและสูตร ใหม่ๆ ตลอดจนปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
 • เรามีการเพิ่มพูนความรู้ทางเทคนิคของผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ดีขึ้น
 • เราให้การสนับสนุนการจัดสัมมนาทางเทคนิคแก่ลูกค้าโดยการร่วมมือกับผู้ค้า
 • ท่านจะได้รับช่องทางในการเข้าถึงความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ ผ่านทางความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของเรากับมหาวิทยาลัยและสมาคมอุตสาหกรรม


 

ประโยชน์ที่ได้จากบริการด้านการผลิตอาหารตามความต้องการของลูกค้า

 • เราเสาะหา ตรวจสอบ และบริหารจัดการผู้ผลิตสินค้าให้กับลูกค้า
 • เราจัดหาการบริหารจัดการด้านคุณภาพ การตรวจสอบด้วยระบบ SEQRA, REACH, ISO, cGMP และการควบคุมการเปลี่ยนแปลง


 

ให้เราช่วยนำผลิตภัณฑ์ของท่านเข้าสู่ตลาดใหม่และตลาดที่มีอยู่

 • เราจะช่วยพัฒนากลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดและปรับเปลี่ยนแนวคิดสู่ความสำเร็จ
 • เราจะให้แนวคิดใหม่ทางการตลาดสำหรับส่วนผสมต่างๆ ที่มีอยู่ โดยสอดคล้องตามข้อบังคับของท้องถิ่น
 • เราจะช่วยดูแลเกี่ยวกับข้อบังคับการนำเข้าและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ โดยการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ควบคุมทั้งในและนอกประเทศ


 

เรานำส่งสินค้าทันเวลา ไม่เกินงบประมาณ และเป็นไปตามข้อกำหนดของท่าน

 • เราช่วยให้ท่านเข้าใจตลาดอย่างถ่องแท้และสามารถควบคุมโซ่อุปทานได้ทั้งหมดเราช่วยต่อยอดความรู้ของท่านในด้านอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุม
 • เราให้ข้อเสนอแนะด้านกระบวนการโลจิสติกส์อย่างเชี่ยวชาญ ในการแก้ปัญหาที่ทันเวลาสำหรับความต้องการในการผลิตของท่าน


 

เราให้ความใส่ใจผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และให้บริการในทุกที่และทุกเวลา

 • ทีมขานผู้เชี่ยวชาญของเราให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เราให้บริการและให้การบริการที่ ท่านพึงพอใจ

กลุ่มวัตถุดิบพิเศษของเรา ในประเทศไทย ได้แก่

กลุ่มวัตถุดิบพิเศษของเรา ในประเทศไทย ได้แก่:

 • ส่วนผสมยาพร้อมใช้งาน
 • กรดอะมิโนอนุพันธ์ (มีเอกสารรับรอง BSE/TSE/ และ GMO )
 • สารคู่ควบและสารปกป้อง
 • ส่วนผสมอื่นๆ เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบ
 • สูตรผสม / เภสัชภัณฑ์สำเร็จรูป
 • สารสื่อกลาง

อุตสาหกรรม การดูแลสัตว์