นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อตกลงในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ดีเคเอสเอช

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ดีเคเอสเอช ให้ความเคารพในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและตกลงยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้อธิบายถึงช่องทางที่เรา บริษัท ดีเคเอสเอช แมนเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัทในเครือของดีเคเอสเอช ได้ใช้ในการรวบรวมข้อมูลของท่าน การใช้และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับท่าน อธิบายว่าเราดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและการปฏิสัมพันธ์ต่อบุคคลที่สามซึ่งอาจมีสิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และท้ายที่สุดท่านสามารถติดต่อทางเราได้อย่างไรบ้างในกรณีที่มีคำถามหรือมีข้อเรียกร้อง

ในการใช้เว็บไซต์นี้ท่านได้ตกลงยินยอมให้มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังที่ได้อธิบายในนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ท่านยังได้ยอมรับว่า ดีเคเอสเอช อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือลบนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นคราวๆโดยใช้ดุลยพินิจ ในกรณีนี้เราจะประกาศนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุดในหน้าเว็บไซต์นี้ นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับแก้ไขจะนำมาใช้เฉพาะกับข้อมูลที่ถูกรวบรวมภายหลังวันที่มีผลบังคับใช้ เราสนับสนุนให้ท่านตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่หน้าเว็บไซต์นี้เพื่อทราบแนวทางวิธีปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเรา การที่ท่านได้ใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่องภายหลังที่มีการประกาศนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว จะหมายถึงท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้นำไปใช้ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดย ดีเคเอสเอช ออนไลน์ เช่น ผ่านทางเว็บไซต์นี้ อีเมล อุปกรณ์และแอปพลิเคชั่นออนไลน์อื่น แต่จะไม่เป็นการจัดเก็บแบบออฟไลน์

ข้อกฎหมายพื้นฐานและข้อมูลส่วนบุคคล

ในส่วนความสัมพันธ์ของท่านกับเรา เราอาจจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านให้นานตามความจำเป็นในการดำเนินการตามผลประโยชน์ตามหลักการทางธุรกิจของเราเพื่อที่จะปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงของท่าน

งานบริการส่วนใหญ่ของเราไม่เรียกร้องแบบของการลงทะเบียนอนุญาตให้ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราอนุญาตให้ท่านเข้าเยี่ยมชมโดยไม่ต้องให้ข้อมูลของท่านกับเรา อย่างไรก็ตาม งานบริการบางประเภทอาจจะมีข้อเรียกร้องให้ท่านทำการลงทะเบียนดังนั้นท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ของท่านกับทางเรา และการบริการที่ท่านใช้ ซึ่งอาจรวมถึงคำนำหน้าของท่าน ชื่อจริง นามสกุล บริษัท แผนก ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ ถนน หมายเลขอาคาร รหัสไปรษณีย์ ชื่อเมือง และชื่อประเทศ

ทางเราอาจรวบรวมข้อมูลของท่านโดยติดตามจากปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น การใช้โปรแกรมคุกกี้(cookies) เราอาจรวบรวมจากหมายเลข IP (IP address) หมายเลขที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อไรก็ตามที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเราเพื่อการปฏิบัติงานบริหารระบบและรายงานข้อมูลที่รวบรวมไว้ไปยังบริษัทในเครือ หุ้นส่วนทางธุรกิจ และ/หรือ ผู้ค้าที่ทำการวิเคราะห์เว็บไซต์และการตรวจสอบการทำงานของเว็บไซต์ในนามของเรา เราอาจจะเพิ่มการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของท่านไว้ด้วย เช่น ข้อมูลตั้งแต่เริ่มแรก ท้ายสุด และขยายการเข้าถึงในแต่ละคราว และข้อมูลการบริการโทรคมนาคมที่ท่านได้เข้าถึง ในบางกรณี ทางเราอาจถามความยินยอมของท่านสำหรับการรวบรวมข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ในนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการส่งข้อมูลทางการตลาดให้กับท่าน เช่น แผ่นพับโฆษณาและข้อมูล หรือจดหมายข่าว หรือ เมื่อท่านได้ส่งเอกสารการติดต่อหรือมีส่วนร่วมในการสำรวจทางออนไลน์ (online survey)

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

เราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และตามสมควรเพื่อ

  • ให้บริการแก่ท่านด้ายการบริการของเราและดำเนินการตามคำสั่งของท่าน
  • ตอบสนองต่อคำร้องขอของท่าน
  • บริหารจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ที่มีต่อท่าน
  • จัดส่งข้อมูลด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่าน
  • เชิญท่านเข้าลงทะเบียนเพื่อร่วมในกิจกรรมต่างๆ
  • เชิญท่านเข้าลงทะเบียนเพื่อทำการสำรวจทางออนไลน์
  • ให้บริการแก่ท่านด้วยสื่อและข้อมูลด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์
  • ป้องกันการฉ้อฉลและกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การจงใจโจมตีระบบสารสนเทศของดีเคเอสเอช
  • ก่อหรือสงวนสิทธิหรือข้อต่อสู้ทางกฎหมาย หรือสนับสนุนการสืบสวนทางกฎหมายหรือทางอาญาและดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายอนุญาตหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องดำเนินการ

เราอาจสงวนการแสดงชื่อและรวบรวมข้อมูลที่จัดกับในเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเพื่อช่วยในการปรับปรุงสินค้าและการบริการของเรา ทั้งนี้ ด้วยความยินยอมของท่าน เราอาจจัดเก็บข้อมูลแยกต่างหาก และด้วยความควบคุมอย่างเด็ดขาดของท่าน ท่านอาจเลือกที่จะยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเมื่อใดก็ได้  เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งข้อมูลการส่งเสริมการขายและจดหมายข่าวที่เราเห็นว่าเกี่ยวข้องกับท่านให้แก่ท่าน

เราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้เพื่อสร้างประวัติที่ท่านสนใจและแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือแสดงโฆษณาหน้าไซต์อื่นๆ

คุกกี้และการติดตามการใช้งาน

เราใช้คุกกี้ ไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็กที่จัดขึ้นโดยอัตโนมัติในฮาร์ดไดร์ฟของคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าถึงบางเว็บไซต์และเทคโนโลยีประเภทเดียวกันอื่นๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม เช่น บริการวิเคราะห์เว็บไซต์ เช่น กูเกิล อะนาลิติกส์(Google Analytics) คุกกี้ช่วยให้เราสามารถจัดเก็บข้อมูล เช่น โดเมนเนม ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ระบบปฏิบัติการของท่าน วันและเวลาที่มีการเข้าถึง เพจที่ท่านเข้าถึงและลักษณะของการสืบค้นของท่าน

เนื่องจากเราเคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะบล็อคคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกที่ปุ่มการติดตั้งคุกกี้ด้านล่างเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของคุกกี้แต่ละประเภทและเปลี่ยนระบบการติดตั้งของเรา อย่างไรก็ตาม การบล็อคคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลต่อการเยี่ยมชมบางไซต์ของท่านหรือบางบริการของเรา

Cookie Settings

 

ลักษณะของคุกกี้ที่เราใช้

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของดีเคเอสเอช มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น โปรดทราบว่าเว็บไซต์ต่าง ๆ ดังกล่าวมีนโยบายส่วนบุคคลเป็นของตนเอง และเราจะไม่รับผิดชอบหรือไม่มีความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านสิทธิส่วนบุคคล หรือเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นใด นอกเหนือไปจากในเว็บไซต์ที่ควบคุมโดยดีเคเอสเอช

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใคร

เราอาจแบ่งปัน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ไว้ใจได้อื่นใดที่ให้บริการในนามของเรา เช่น กรณีการสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อประเมินการใช้ประโยชน์ของเว็บไซต์นี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด หรือการให้บริการจัดส่งในรูปแบบอื่นใด เราได้ทำสัญญากับบริษัทเหล่านี้เพื่อเป็นหลักประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกดำเนินการบนพื้นฐานของคำสั่งของเรา และจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และมาตรการด้านความลับและความปลอดภัยตามสมควรอื่นใด

เราจะแบ่งบันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะกับคู่สัญญาที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น และบุคคลที่สามอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานของรัฐ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการให้บริการตามที่ท่านร้องขอหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้ตามที่ได้ยอมรับในนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สินและความปลอดภัยของท่าน สิทธิ ทรัพย์สินและความปลอดภัยของเรา หรือสิทธิ ทรัพย์สินและความปลอดภัยของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่การให้บริการของเรา และหากเราต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำสั่งของศาลหรือกฎระเบียบของรัฐ หรือหากการเปิดเผยดังกล่าวจำเป็นต่อการสนับสนุนการสืบสวนทางอาญาหรือการพิจารณาคดีอื่นใด

โปรดทราบว่าบริษัทของดีเคเอสเอช และบริษัทลูก รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ ลูกค้า และผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบซึ่งเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย อาจตั้งอยู่นอกประเทศอันเป็นภูมิลำเนาของท่าน รวมถึงประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย และหมายรวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศดังกล่าวอาจแตกต่างกับประเทศของท่าน ในกรณีเช่นนี้ เราจะให้หลักประกันว่าจะจัดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยการบังคับใช้กระบวนการทางกฎหมายที่เหมาะสม เช่น  EU Standard Contractual Clauses สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการเพื่อความปลอดภัยที่เราใช้ กรุณาส่งอีเมลของเราผ่านแบบฟอร์มนี้:   Online Communications

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

บริษัท ดีเคเอสเอช ได้ใช้มาตรการบังคับทางเทคนิคและมาตรการเชิงองค์กรเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อการทำลาย การทำให้สูญหาย หรือการแก้ไขโดยอุบัติเหตุหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และต่อการเปิดเผยหรือเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตที่เราจัดเก็บเอาไว้ กรณีรวมถึงการฝึกอบรมพนักงานของเราซึ่งอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าไร

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไปในข้างต้นในนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เว้นแต่ การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจจะมีระยะเวลาสั้นกว่าหรือยาวนานกว่านี้หากเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

สิทธิของท่านต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งว่าเราถือครองข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างของท่านและมีสิทธิขอให้แก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราครองครองอยู่หรือครอบครองโดยบุคคลที่สามซึ่งเราดำเนินธุรกิจด้วย นอกจากนี้ ในกรณีที่เป็นการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมของท่านเอง ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ โปรดทราบว่าการเพิกถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบถึงความชอบด้วยกฎหมายของการดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกดำเนินการมาก่อนการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว ในบางกรณี ท่านอาจมีสิทธิที่จะคัดค้านหรือร้องขอให้มีการจำกัดการดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และหากท่านอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป ท่านอาจยื่นคำร้องต่อหน่วยงานป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลก็ได้หากท่านเห็นว่าการดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

หากท่านต้องมีความประสงค์จะดำเนินการยื่นคำร้องดังกล่าว กรุณาติดต่อเราตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ติดต่อเราได้อย่างไร” ด้านล่างนี้ หลังจากเราได้ตรวจสอบตัวตนของท่านแล้วเราจะตอบกลับในระยะเวลาที่เหมาะสม

ติดต่อเราได้อย่างไร

หากท่านมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับคำนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือต้องการร้องขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือใช้สิทธิส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเราที่:

บริษัท ดีเคเอสเอช แมนเนจเม้นท์ จำกัด

DKSH (Thailand) Limited
2533 Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong,
10260 Bangkok,Thailand

Online Communications

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1พฤศจิกายน 2562