ประกาศ

 • CytoSmart

  DKSH ร่วมมือกับ CytoSMART Technologies เพื่อนำเข้าอุปกรณ์ Smart Devices สำหรับห้องปฏิบัติการสู่ลูกค้าในประเทศไทย

  DKSH ประเทศไทย ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับ บริษัท CytoSMART Technologies เพื่อเจาะตลาดสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ประเภท Live-cell Imaging สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพในไทย โดยความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท DKSH ในการเน้นย้ำตำแหน่งความเป็นผู้นำด้านบริการ และโซลูชั่นที่ครบวงจรสำหรับตลาดอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์

 • Skalar

  DKSH ร่วมมือกับ OHAUS ผู้นำด้านเครื่องมือห้องปฏิบัติการ ขยายตลาดในประเทศสิงคโปร์และไทย

  DKSH ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ บริษัท OHAUS Corporation เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชั่งตวงวัดสำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับสู่การใช้ในแวดวงอุตสาหกรรมในประเทศสิงคโปร์และไทย ความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์สำคัญของหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท DKSH ในการเน้นย้ำตำแหน่งความเป็นผู้นำด้านบริการและโซลูชั่นที่ครบวงจรสำหรับตลาดอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์

 • Skalar

  DKSH ร่วมมือกับ Skalar เพื่อนำเข้าเครื่องวิเคราะห์สารเคมีแบบอัตโนมัติสู่ประเทศไทย

  DKSH ประเทศไทย ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับ บริษัท Skalar ผู้ผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์จากประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท DKSH ในการเน้นย้ำตำแหน่งความเป็นผู้นำด้านบริการ และโซลูชั่นที่ครบวงจรสำหรับตลาดอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์

 • Privacy notice

  แจ้งเปลี่ยนแปลงมาตรการการใช้ และเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

  DKSH ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางด้านข้อมูลของลูกค้าเสมอ นั่นเป็นเหตุผลให้เราออกมาตรการใหม่เพื่อปกป้องข้อมูล เพิ่มความโปร่งใสในการใช้ข้อมูล และเพื่อเป็นการสัญญากับลูกค้าทุกท่านว่า เราจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปเผยแพร่ อีกทั้งให้เป็นไปตาม EU General Data Protection Regulation โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวได้ที่นี่

 • Biolin Scientific

  ดีเคเอสเอช ร่วมมือกับ Biolin Scientific ประเทศสวีเดน เพื่อตอบสนองความต้องการให้ลูกค้าไทย

  ดีเคเอสเอช ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับ บริษัท Biolin Scientific เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์พื้นผิวในประเทศไทย เป้าหมายของความร่วมมือครั้งนี้ คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับทั้งสองบริษัทในตลาดเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่กำลังเติบโตขึ้นในประเทศไทย

 • Nicoya

  DKSH ร่วมมือกับ Nicoya ผู้นำด้านนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย

  DKSH ได้ลงนามในข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ร่วมกับ บริษัท Nicoya เพื่อนำเสนออุปกรณ์เทคนิคคลื่นผิวพลาสมอนเรโซแนนซ์ หรือ surface plasmon resonance (SPR) ในตลาดหลักของเอเชีย เป้าหมายของความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี DKSH ที่มุ่งเสริมสร้างตำแหน่งการเป็นผู้ให้บริการอย่างครบวงจรสำหรับตลาดเครื่องมือวิทยาศาสตร์

 • Creative Edge Software

  DKSH ร่วมมือกับ Creative Edge Software ในภูมิภาคเอเชีย

  DKSH ได้ลงนามเซ็นสัญญาความร่วมมือกับ Creative Edge Software เพื่อส่งเสริมการใช้ซอฟท์แวร์สำหรับการออกแบบงาน 3 มิติ ในตลาดหลักของเอเชีย ความร่วมมือนี้ดำเนินตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี DKSH ที่ต้องการเน้นย้ำตำแหน่งผู้นำการให้บริการอย่างครบวงจรสำหรับธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ และการ converting

 • DKSH Scientific

  “DKSH Scientific” ผู้ให้บริการด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

  หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี ดีเคเอสเอช จะดำเนินการตามแผนควบรวมกิจการกับบริษัท เอส พี ซี อาร์ที จำกัด ผู้ให้บริการด้านการขาย การตลาด ระบบวิศวกรรม และบริการหลังการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชั้นนำของไทย เป็นระยะที่สอง โดยผลของการควบรวมกิจการนี้ คือการจัดตั้งสายธุรกิจใหม่ ภายใต้หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี ดีเคเอสเอช ชื่อว่า “DKSH Scientific ” ทั้งนี้ DKSH Scientific จะเป็นผู้ให้บริการด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

 • DKSH and NanoFCM

  ดีเคเอสเอช ร่วมมือกับ NanoFCM นวัตกรรมทางชีววิทยาศาสตร์ ในภูมิภาคเอเชีย

  หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท ดีเคเอสเอช ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ NanoFCM ผู้ผลิตแพลตฟอร์ม nano flow cytometer ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน โดยดีเคเอสเอชจะให้บริการด้านการตลาด การขาย การกระจายสินค้า และบริการหลังการขาย ในบางตลาดของภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ไต้หวัน และไทย

 • DKSH and LabVantage

  LabVantage ไว้วางใจให้ดีเคเอสเอช DKSH นำระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลสำหรับห้องปฏิบัติการ

  หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท ดีเคเอสเอช ได้ร่วมมือกับ LabVantage Solutions ซึ่งเป็นผู้นำการให้บริการโซลูชั่นด้านเทคโนโลยี และระบบการจัดการข้อมูลสำหรับห้องปฏิบัติการ สำหรับระบบ LIMS โดยข้อตกลงการจัดจำหน่ายจะครอบคลุม 12 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งได้แก่ ออสเตรเลีย กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม

 • DKSH and TA Instruments

  ดีเคเอสเอช เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการให้กับแบรนด์ TA Instruments ในประเทศไทย

  หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการให้บริการขยายการตลาดสำหรับบริษัทด้านเทคโนโลยีที่ต้องการขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย ได้ตกลงเป็นตัวแทนให้ TA Instruments เพื่อทำการตลาดให้กับเครื่องวิเคราะห์พฤติกรรมการไหล (Rheology) และเครื่องทดสอบคุณสมบัติยาง (Rubber testing) ในประเทศไทย

 • DKSH and Vertiv

  ดีเคเอสเอช ขยายความร่วมมือกับแบรนด์ Vertiv ในประเทศไทย

  หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท ดีเคเอสเอช ผู้นำด้านการขยายการตลาดสำหรับบริษัทด้านเทคโนโลยีที่มีเป้าหมายในการขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเซีย ได้เพิ่มข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ และแต่งตั้งให้ ดีเคเอสเอช เป็นตัวแทนจำหน่าย บริหารการตลาด รวมไปถึงให้บริการหลังการขายในประเทศไทย แต่เพียงผู้เดียว โดยความร่วมมือนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Vertiv ทั้งหมด ทั้งในรุ่น Standard และ Enterprise

 • DKSH and SPC

  ดีเคเอสเอช ครองตลาดธุรกิจผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

  ดีเคเอสเอช ได้ลงนามในสัญญาการควบรวมกิจการบริษัท เอส พี ซี ซึ่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่มีผลกำไรสูงและขยายธุรกิจได้เป็นอย่างดี ดีเคเอสเอชขยายตลาดได้ใหญ่ขึ้นจากการควบรวมกิจการในครั้งนี้ ส่งผลให้บริษัท ดีเคเอสเอช หน่วยธุรกิจ เทคโนโลยี กลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดของธุรกิจผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน

Virtual 3D Showroom Tour by Additive Manufacturing team - พาชม Showroom เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

พบกับการพาชมศูนย์ 3D Printing และสาธิตการใช้งานเครื่องโดยผู้เชี่ยวชาญของเราในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น.

ทฤษฎีเบื้องต้นและการใช้งานเครื่องกลั่นสารแบบหมุน (Rotary Evaporator)

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมตอบทุกคำถาม พบกับเราในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 11.30 น.

Rational Cooking Live สาธิตวิธีการใช้เตาอบ

พร้อมแล้ว! การทำอาหารแบบออนไลน์ โดยที่คุณสามารถเลือกรับชมวันที่คุณต้องการได้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564

Come back again to check out our event calendar!

กิจกรรมที่ผ่านมา ปี 2564


14 ตุลาคม 2564 | [สัมมนาออนไลน์] New Normal Kitchen ปรับ 'ครัว' อย่างไรให้รอด

19 ตุลาคม 2564 | [สัมมนาออนไลน์] ทฤษฎีเบื้องต้น และการวิเคราะห์ผลจากเครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer)

26 ตุลาคม 2564 | [สัมมนาออนไลน์] เทคโนโลยีด้านพื้นผิวกับผลิตภัณฑ์ Biolin

29-30 กันยายน 2564 | [สัมมนาออนไลน์] Introduction to ICP-TOF-MS by GBC

28 กันยายน 2564 | [สัมมนาออนไลน์] Feature ต่างๆ ของเครื่องวัดความหนืด และการเลือกเครื่องวัดความหนืดให้เหมาะกับการใช้งาน

24 กันยายน 2564 | [สัมมนาออนไลน์] นวัตกรรมสำหรับการสังเคราะห์สาร การกลั่นสาร และการสกัดสาร

16 กันยายน 2564 | [สัมมนาออนไลน์] การใช้ศักย์ซีต้า เพื่อเพิ่มความแม่นยำและลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการบำบัดน้ำ

26 สิงหาคม 2564 | [สัมมนาออนไลน์] Rational Cooking Live สาธิตวิธีการใช้เตาอบ

25 สิงหาคม 2564 | [สัมมนาออนไลน์] Furnace การเลือกใช้งาน และการดูแลรักษาเบื้องต้น

29 กรกฎาคม 2564 | [สัมมนาออนไลน์] pH meter การใช้งานและดูแลรักษาเบื้องต้น

22 กรกฎาคม 2564 | [สัมมนาออนไลน์] ทฤษฎีและหลักการ การวิเคราะห์ปริมาณความชื้นและปริมาณน้ำ

21 กรกฎาคม 2564 | [สัมมนาออนไลน์] การสอบเทียบเครื่องชั่งและตุ้มน้ำหนัก

20 กรกฎาคม 2564 | [สัมมนาออนไลน์] มุมสัมผัสและแรงตึงผิวในชีวิตประจำวัน

29 มิถุนายน 2564 | [สัมมนาออนไลน์] ข้อแนะนำเพื่อการบดตัวอย่างให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการบดตัวอย่างด้วยเครื่องบด Ball mill

24 มิถุนายน 2564 | [สัมมนาออนไลน์] การวิเคราะห์ธาตุและกระบวนการเตรียมตัวอย่างเพื่อนำไปวิเคราะห์

22 มิถุนายน 2564 | [สัมมนาออนไลน์] การวิเคราะห์ตัวอย่างอย่างรวดเร็ว โดยไม่ทำลายตัวอย่างด้วยเครื่อง NIR Spectroscopy

17 มิถุนายน 2564 | [สัมมนาออนไลน์] การไฮโดรไลซิสแบบอัตโนมัติสำหรับการวิเคราะห์ไขมันทั้งหมด

Did you know that...?

Facts and figures