รับชมสัมมนาออนไลน์ของเรา เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ทุกเวลา!

เลือกซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ได้ที่นี่!

ประกาศ

 • Quantabio

  DKSH สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Quantabio ในประเทศไทย

  DKSH ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ Quantabio ผู้นำในการให้บริการรีเอเจนท์สารพันธุกรรมชนิดดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ เพื่อนำไปใช้ในการตรวจหาสารพันธุกรรมระดับโมเลกุลในสิ่งมีชีวิต (Molecular testing) ในการวิจัยชีววิทยาระดับโมเลกุล ในประเทศไทย

  Quantabio เป็นผู้ให้บริการรีเอเจนท์ในการใช้เพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมชนิดดีเอ็นเอและเอ็มอาร์เอ็นเอ (DNA and RNA amplification reagents) ขั้นสูง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ต้องการมากที่สุดในการใช้ตรวจหาโมเลกุลที่เป็นส่วนประกอบของเชื้อ ทั้งในการวิจัยประยุกต์ การวิจัยต่อยอด และการวิจัยทางชีววิทยาศาสตร์

 • ICSPI

  DKSH ร่วมมือกับ ABclonal เสริมแกร่งธุรกิจเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในประเทศไทย

  DKSH ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ ABclonal ผู้นำการให้บริการโซลูชั่นแบบบูรณาการ สำหรับการวิจัยชีวการแพทย์ (Biomedical Research) ในประเทศไทย

  หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท DKSH ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ ABclonal หนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกในตลาดการวิจัยแอนติบอดี (antibody) เพื่อส่งมอบโซลูชั่นแบบบูรณาการสำหรับการวิจัยชีวการแพทย์ โดย DKSH จะให้บริการด้านการขาย การตลาด การให้ความช่วยเหลือในการติดตั้ง และบริการหลังการขาย ในประเทศไทย

 • Waters

  DKSH เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการรายใหม่ของ Waters ในประเทศไทย

  DKSH ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือในการจำหน่ายสินค้าให้กับ บริษัท Waters ในการขยายตลาดให้แก่อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิเคราะห์ในประเทศไทย โดยความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์สำคัญของหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท DKSH ในการเน้นย้ำตำแหน่งความเป็นผู้นำด้านบริการและโซลูชั่นที่ครบวงจรสำหรับตลาดอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์

 • CytoSmart

  DKSH ร่วมมือกับ CytoSMART Technologies เพื่อนำเข้าอุปกรณ์ Smart Devices สำหรับห้องปฏิบัติการสู่ลูกค้าในประเทศไทย

  DKSH ประเทศไทย ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับ บริษัท CytoSMART Technologies เพื่อเจาะตลาดสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ประเภท Live-cell Imaging สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพในไทย โดยความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท DKSH ในการเน้นย้ำตำแหน่งความเป็นผู้นำด้านบริการ และโซลูชั่นที่ครบวงจรสำหรับตลาดอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์

 • Skalar

  DKSH ร่วมมือกับ OHAUS ผู้นำด้านเครื่องมือห้องปฏิบัติการ ขยายตลาดในประเทศสิงคโปร์และไทย

  DKSH ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ บริษัท OHAUS Corporation เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชั่งตวงวัดสำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับสู่การใช้ในแวดวงอุตสาหกรรมในประเทศสิงคโปร์และไทย ความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์สำคัญของหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท DKSH ในการเน้นย้ำตำแหน่งความเป็นผู้นำด้านบริการและโซลูชั่นที่ครบวงจรสำหรับตลาดอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์

 • Curiox Biosystems

  DKSH ร่วมมือกับผู้ผลิตนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ Curiox Biosystems ในภูมิภาคเอเชีย

  DKSH ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับ บริษัท Curiox Biosystems เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีการล้างเซลล์ (cell washing) ในกลุ่มตลาดหลักของภูมิภาคเอเชีย โดยความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท DKSH ในการเน้นย้ำตำแหน่งความเป็นผู้นำด้านบริการ และโซลูชั่นที่ครบวงจรสำหรับตลาดเครื่องมือวิทยาศาสตร์

 • Skalar

  DKSH ร่วมมือกับ Skalar เพื่อนำเข้าเครื่องวิเคราะห์สารเคมีแบบอัตโนมัติสู่ประเทศไทย

  DKSH ประเทศไทย ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับ บริษัท Skalar ผู้ผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์จากประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท DKSH ในการเน้นย้ำตำแหน่งความเป็นผู้นำด้านบริการ และโซลูชั่นที่ครบวงจรสำหรับตลาดอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์

 • Privacy notice

  แจ้งเปลี่ยนแปลงมาตรการการใช้ และเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

  DKSH ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางด้านข้อมูลของลูกค้าเสมอ นั่นเป็นเหตุผลให้เราออกมาตรการใหม่เพื่อปกป้องข้อมูล เพิ่มความโปร่งใสในการใช้ข้อมูล และเพื่อเป็นการสัญญากับลูกค้าทุกท่านว่า เราจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปเผยแพร่ อีกทั้งให้เป็นไปตาม EU General Data Protection Regulation โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวได้ที่นี่

 • Biolin Scientific

  ดีเคเอสเอช ร่วมมือกับ Biolin Scientific ประเทศสวีเดน เพื่อตอบสนองความต้องการให้ลูกค้าไทย

  ดีเคเอสเอช ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับ บริษัท Biolin Scientific เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์พื้นผิวในประเทศไทย เป้าหมายของความร่วมมือครั้งนี้ คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับทั้งสองบริษัทในตลาดเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่กำลังเติบโตขึ้นในประเทศไทย

 • Nicoya

  DKSH ร่วมมือกับ Nicoya ผู้นำด้านนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย

  DKSH ได้ลงนามในข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ร่วมกับ บริษัท Nicoya เพื่อนำเสนออุปกรณ์เทคนิคคลื่นผิวพลาสมอนเรโซแนนซ์ หรือ surface plasmon resonance (SPR) ในตลาดหลักของเอเชีย เป้าหมายของความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี DKSH ที่มุ่งเสริมสร้างตำแหน่งการเป็นผู้ให้บริการอย่างครบวงจรสำหรับตลาดเครื่องมือวิทยาศาสตร์

 • Creative Edge Software

  DKSH ร่วมมือกับ Creative Edge Software ในภูมิภาคเอเชีย

  DKSH ได้ลงนามเซ็นสัญญาความร่วมมือกับ Creative Edge Software เพื่อส่งเสริมการใช้ซอฟท์แวร์สำหรับการออกแบบงาน 3 มิติ ในตลาดหลักของเอเชีย ความร่วมมือนี้ดำเนินตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี DKSH ที่ต้องการเน้นย้ำตำแหน่งผู้นำการให้บริการอย่างครบวงจรสำหรับธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ และการ converting

 • DKSH and NanoFCM

  ดีเคเอสเอช ร่วมมือกับ NanoFCM นวัตกรรมทางชีววิทยาศาสตร์ ในภูมิภาคเอเชีย

  หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท ดีเคเอสเอช ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ NanoFCM ผู้ผลิตแพลตฟอร์ม nano flow cytometer ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน โดยดีเคเอสเอชจะให้บริการด้านการตลาด การขาย การกระจายสินค้า และบริการหลังการขาย ในบางตลาดของภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ไต้หวัน และไทย

 • DKSH and LabVantage

  LabVantage ไว้วางใจให้ดีเคเอสเอช DKSH นำระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลสำหรับห้องปฏิบัติการ

  หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท ดีเคเอสเอช ได้ร่วมมือกับ LabVantage Solutions ซึ่งเป็นผู้นำการให้บริการโซลูชั่นด้านเทคโนโลยี และระบบการจัดการข้อมูลสำหรับห้องปฏิบัติการ สำหรับระบบ LIMS โดยข้อตกลงการจัดจำหน่ายจะครอบคลุม 12 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งได้แก่ ออสเตรเลีย กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม

 • DKSH and TA Instruments

  ดีเคเอสเอช เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการให้กับแบรนด์ TA Instruments ในประเทศไทย

  หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการให้บริการขยายการตลาดสำหรับบริษัทด้านเทคโนโลยีที่ต้องการขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย ได้ตกลงเป็นตัวแทนให้ TA Instruments เพื่อทำการตลาดให้กับเครื่องวิเคราะห์พฤติกรรมการไหล (Rheology) และเครื่องทดสอบคุณสมบัติยาง (Rubber testing) ในประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน

Official Launch of Nanosight PRO

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "Official Launch of Nanosight PRO" ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น.

Workshop of NanoSight Pro

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน "Workshop of NanoSight Pro" ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.

Chef's Table with Chef Fang

ขอเชิญทุกท่าเข้าร่วมงาน "Chef's Table with Chef Fang" ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 11.30 - 14.30 น.

Come back again to check out our event calendar!

กิจกรรมที่ผ่านมา ปี 2566


30 ตุลาคม 2566 | New Launch BINDER CO2 Incubator for Food Microbiology

5 ตุลาคม 2566 | Stability Testing and Application of Climate Chambers

21 กันยายน 2566 | Waters & DKSH Food Safety Day: Safe Food Saves Lives

19 กันยายน 2566 | Waters & DKSH BA/BE Day: Increase Efficiency of Your BA/BE Workflow

31 สิงหาคม 2566 | Basic Theory and Application of Rotary Evaporator

22-23 สิงหาคม 2566 | DKSH Scientific Expo 2023 in Hat Yai

10 สิงหาคม 2566 | Quartz Crystal Microbalance with Dissipation Monitoring (QCM-D): The Key to the Understanding of Molecular Interaction

20-21 กรกฎาคม 2566 | DKSH Scientific Expo 2023 in Chiangmai

22-23 มิถุนายน 2566 | DKSH Scientific Expo 2023 in Rayong

20 มิถุนายน 2566 | How to Choose The Right Electrode, Maintenance and Care of Electrode

25-26 พฤษภาคม 2566 | DKSH Scientific Expo 2023 in Bangkok

23 พฤษภาคม 2566 | การประยุกต์ใช้เครื่องย่อยและเครื่องกลั่นวิเคราะห์โปรตีนและไนโตรเจนในงานด้านต่างๆ

19 พฤษภาคม 2566 | Advanced materials - Process optimization and Characterization techniques

25 เมษายน 2566 | การตรวจสอบประสิทธิภาพตู้นึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Autoclave) ตามหลักข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (EN 285 / ISO 17665 / EN ISO 11140)

21 เมษายน 2566 | Master Class with chef Kaew

21 มีนาคม 2566 | CDR FoodLab®: The full range testing system that changes your work

7 มีนาคม 2566 | Pharma Day

2 มีนาคม 2566 | Hi-tec Laboratory for Environmental Analysis

28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2566 | The 4ᵗʰ Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS 2023)

16-17 กุมภาพันธ์ 2566 | Boost Up Cement Quality and Mineral with Latest Analysis Technologies

16 กุมภาพันธ์ 2566 | Quality Control Inspection of Alcoholic Beverages by NIR Method

15-16 กุมภาพันธ์ 2566 | Nanopore Sequencing Workshop

11-13 กุมภาพันธ์ 2566 | The 9ᵗʰ ASEAN Flow Cytometry Workshop

กิจกรรมที่ผ่านมา ปี 2565


30 พฤศจิกายน 2565 | [สัมมนา] Pesticide Analysis Solutions and Regulations Workshop

24 - 25 พฤศจิกายน 2565 | [อีเวนต์] The 34th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB2022)

22 - 23 พฤศจิกายน 2565 | [สัมมนา] Systematic LC and Column Troubleshooting Workshop

15 พฤศจิกายน 2565 | [สัมมนาออนไลน์] อุปกรณ์ประกอบสำหรับเครื่องวัดความหนืด และการทวนสอบเครื่องวัดความหนืดโดยผู้ใช้งาน

9 - 11 พฤศจิกายน 2565 | [อีเวนต์] The 17th International Symposium Of The Protein Society of Thailand (PST2022)

9 - 11 พฤศจิกายน 2565 | [อีเวนต์] Siriraj Traditional Medicine Conference 2022

12 ตุลาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์] ทฤษฎีเบื้องต้นและหลักการทำงานของเครื่อง Planetary Mixer with Degassing

7 ตุลาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์] การบดเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์

14 - 16 กันยายน 2565 | [งานแสดงสินค้า] Thailand LAB INTERNATIONAL 2022

13 กันยายน 2565 | [สัมมนาออนไลน์] ทฤษฎีเบื้องต้น และปัจจัยที่มีผลต่อการวัดความหนืด

2 กันยายน 2565 | [สัมมนา] Battery Research and Quality Control Solutions

24 สิงหาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์ และสัมมนา] การวัดมุมสัมผัสในอุตสาหกรรมและงานวิจัย พร้อมสาธิตการใช้งานเครื่องวัดมุมสัมผัส

10 สิงหาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์] Theory and Applications of Protein and Nitrogen by Dumas Method

28 มิถุนายน 2565 | [สัมมนาออนไลน์] มุมสัมผัสกับงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ PCBs

24 มิถุนายน 2565 | [สัมมนา] Data Integrity System and USP Guideline for Pharmaceutical Factory

21 มิถุนายน 2565 | [สัมมนาออนไลน์] ทฤษฎีเบื้องต้น และการวิเคราะห์ผลจากเครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer)

1 มิถุนายน 2565 | [สัมมนา] Gerhardt for Protein and Nitrogen Determination

12 พฤษภาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์] Exploring The Role and Measurement of Particle Size and Shape with The New Hydro Insight

26 เมษายน 2565 | [สัมมนาออนไลน์] DKSH and Waters Partnership Announcement Virtual Launch Event

30 มีนาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์] หลักการ ทฤษฎี และความสำคัญของปริมาณน้ำอิสระ

29 มีนาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์] เจาะลึกการใช้งานเครื่อง Auto Colony Counter

24 มีนาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์] การวิเคราะห์ Thin Film ด้วยเทคนิค X-ray Diffraction (XRD)

22 มีนาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์] เปิดตัวสินค้า Reagents คุณภาพสูง จากแบรนด์ Fisher Bioreagents เพื่ออุตสาหกรรม Bio-Technology และ Life Science โดยเฉพาะ

17 มีนาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์] Accelerating Detection and Characterization of Biomolecules with Surface Plasmon Resonance

16 มีนาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์] สาธิตการใช้งานเครื่องวัดแรงตึงผิว รุ่น Sigma 700

1 มีนาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์] ทฤษฏีเบื้องต้นและหลักการทำงานของเครื่อง Planetary Mixer with Degassing

15 กุมภาพันธ์ 2565 | [สัมมนาออนไลน์] New Trend in Wet Chemistry Automation

Did you know that...?

Facts and figures