การบริการด้านการขยายตลาด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค มีความเขี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรมในทุกตลาด