Hóa đơn điện tử

Hoá đơn điện tử (HĐĐT) là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. 

> Tải về Hướng dẫn sử dụng HĐĐT của Tổng Cục Thuế

> Truy cập Hóa đơn điện tử của bạn


 

Quyết định và biểu mẫu sử dụng Hóa đơn Điện tử theo khu vực

Những câu hỏi thường gặp

Việc sử dụng và triển khai thí điểm hóa đơn điện tử được xây dựng trên các căn cứ pháp lý sau:

Các văn bản do Chính phủ ban hành

 • Luật Giao dịch điện tử 2005
 • Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 • Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09/6/2006 của Chính phủ về thương mại điện tử
 • Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
 • Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
 • Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ

Các văn bản do Bộ tài chính ban hành

 • Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 • Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 • Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử phải đáp ứng các nội dung quy định tại Điều 6 Thông tư 32.

 • Giảm chi phí in ấn, gửi, bảo quản, lưu trữ, khai thác hóa đơn.
 • Thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, kê khai, nộp thuế
 • Tăng tính an toàn cho hóa đơn khi hóa đơn điển tử có thể sao chép thành nhiều bản, tránh được các rủi ro, thất lạc, hư hỏng hóa đơn; nếu mất có thể yêu cầu cấp lại hóa đơn
 • Quá trình thanh toán nhanh hơn
 • Góp phần bảo vệ môi trường

Chữ ký điện tử DKSH dùng là chữ ký số được chứng tực bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử theo quy định pháp luật.

Chữ ký số điện tử sử dụng để ký trên hóa đơn điện tử, đảm bảo:

 • Chống từ chối bởi người ký
 • Đảm bảo tính toàn vẹn của HĐĐT trong qua trình lưu trữ, truyền nhận

DKSH đảm bảo chữ ký số chúng tôi sử dụng có đầy đủ thời hạn hiệu lực.

Hóa đơn điện tử chỉ có một bản duy nhất nên không có khái niệm liên. Bên phát hành hóa đơn (bên bán), bên tiếp nhận hóa đơn (bên mua) và cơ quan thuế cùng khai thác dữ liệu trên một bản hóa đơn điện tử duy nhất.

Có 4 điểm để phân biệt Hóa đơn điện tử được in ra giấy không phải hóa đơn giấy như sau:

1. Căn cứ vào số Liên: Hóa đơn điện tử không có trường Liên

2. Trường Ký hiệu trên Hóa đơn:

 • Số serial của Hóa đơn điện tử: VC/15E
 • Số serial của Hóa đơn đặt in (giấy): VC/15P

3. Hóa đơn điện tử có trường thông tin “HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ” trong trường hợp là Hóa đơn chuyển đổi từ bản điện tử sang bản giấy.

4. Chữ ký:

 • Hóa đơn điện tử: Chữ ký số
 • Hóa đơn giấy: Ký tay

Bên mua cần hóa đơn giấy (được chuyển đổi từ Hóa đơn điện tử) trong trường hợp cần Chứng minh nguồn gốc Xuất xứ hàng hóa, phục vụ lưu thông hàng hóa trên đường với các cơ quan chức năng.

 • Hóa đơn này chỉ được cấp 01 lần theo quy định
 • Trên hóa đơn giấy được chuyển đổi ghi rõ “HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ”
 • DKSH sẽ cung cấp hóa đơn chuyển đổi cho khách hàng khi giao hàng

1. Tiếp nhận trên Webside của DKSH tại địa chỉ xxxxxx. Mỗi khách hàng sẽ có 1 tài khoản riêng để truy cập hệ thống
2. Tiếp nhận qua email

1. Xem trên máy tính, laptop (máy tính xách tay)
2. Xem trên các thiết bị số như Máy tính bảng, Smartphone…

Để xem được hóa đơn điện tử, máy tính của khách hàng nếu chưa có thì cần cài đặt thêm các chương trình như: chương trình đọc file PDF có thể là Foxit Reader, Adobe Reader…để xem hóa đơn điện tử chuyển đổi dưới dạng file PDF.

Không phải thực hiện ký số vào hóa đơn điện tử, chỉ cần ký sống vào phiếu giao hàng của DKSH, Hóa đơn điện tử lúc đó vẫn được coi là hóa đơn có tính pháp lý, được cơ quan Thuế chấp nhận theo công văn số xxxx.

Khách hàng sau khi mua hàng sẽ được bên bán gửi cho hóa đơn điện tử dưới dạng file .pdf. Khách hàng cần lưu trữ hóa đơn và có thể tra cứu trên trang web tra cứu hóa đơn mà bên bán cung cấp trong vòng 06 tháng. Nếu quá thời hạn 06 tháng mà khách hàng cần tra cứu hóa đơn, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của DKSH, chúng tôi sẽ gửi hóa đơn điện tử cho Quý khách hàng trong vòng không quá xx ngày. Khách hàng cần lưu trữ hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy do DKSH cung cấp lúc giao hàng.

Trường hợp bên bán sử dụng hóa đơn điện tử thì bên mua vẫn có thể thanh toán với bên bán bằng các phương thức giống như khi sử dụng hóa đơn giấy:

 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Thẻ tín dụng
 • Các hình thức khác

Về thời gian thanh toán trước hay sau khi nhận hóa đơn thì bên mua với bên bán có thể thỏa thuận với nhau để đưa ra phương án hợp lý nhất.

1. Đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ

2. Hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế:

 • Chỉ được hủy hóa đơn điện tử khi Biên bản hủy hóa đơn có ký đóng dấu (hoặc ký điện tử bằng chữ ký số) xác nhận của người bán và người mua
 • Việc hủy hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thỏa thuận
 • Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. DKSH sẽ gửi hóa đơn hủy gạch chéo cho khách hàng lưu trữ
 • DKSH sẽ thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, ngày tháng năm”