การตรวจสอบประสิทธิภาพตู้นึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Autoclave) ตามหลักข้อกำหนดของสหภาพยุโรป April 25, 2023

DKSH Scientific และ EBRO ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "การตรวจสอบประสิทธิภาพตู้นึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Autoclave) ตามหลักข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (EN 285/ ISO 17665 / EN ISO 11140)" โดย คุณ ธารกร นนทน์รุจญา, Executive, Product Management

หลากหลายหัวข้อเกี่ยวกับตู้นึ่งฆ่าเชื้อและการฆ่าเชื้อ รวบรวมไว้แล้วในสัมมนาออนไลน์นี้

พบกับเราได้ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เริ่มเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.30 น.

รายละเอียด

10.00 - 10.10      

กล่าวต้อนรับ

10.10 - 11.30

• ความสำคัญของการนึ่งฆ่าเชื้อ (Sterilization)          
• หลักการเบื้องต้นของตู้นึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)             
• การตรวจสอบประสิทธิภาพตู้นึ่งฆ่าเชื้อ
• คุณลักษณะและจุดเด่นของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพ     
  ของการนึ่งฆ่าเชื้อ ที่รับรองตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป     

 

สอบถามเพิ่มเติม

Marketing team

💬 Line ID: @dkshscientific

📞 โทร: 093 812 1043 / 093 813 9914

✉️ อีเมล: marketing.tec.th@dksh.com

ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ

ปิดรับการลงทะเบียนแล้วนะคะ