การตลาดและการขายเราเพิ่มโอกาสทางรายได้ให้ธุรกิจของคุณ

DKSH marketing and sales services

ด้วยเครือข่ายที่กว้างขวางและเป็นเอกลักษณ์ของดีเคเอสเอชในภูมิภาคเอเชียและยุโรป บวกกับสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรม เราจึงสามารถนำเสนอทางเลือกทางการตลาดและการขายที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ธุรกิจของบริษัทคู่ค้าเติบโต
เรานำเสนอบริการอย่างครบวงจรด้านการตลาดและการขายให้กับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์หมวดสินค้าหรูหรา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี เรามีประสบการณ์ที่ยาวนานด้านการสร้างแบรนด์ อีกทั้งยังจัดหาช่องทางกระจายสินค้าและสถานที่จำหน่ายสู่ตลาด เราครอบคลุมหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิก เช่น ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลี ลาว มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม

จากห้างสรรพสินค้าสากลขนาดใหญ่ถึงร้านโชห่วยขนาดเล็ก เราให้บริการครบวงจรด้านการตลาดและการขายครอบคลุมถึงร้านค้าผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคในภูมิภาคเอเชียที่มากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

นอกจากนั้นเรายังให้บริการการร้านค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย Route-to-market models ถูกปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของท้องถิ่นในหลากหลายประเทศ และเรายังแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรในกลุ่มของเรา

เรารับผิดชอบต่อหน้าที่ทุกอย่างทางการตลาดสำหรับแบรนด์ขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ในขณะที่เรามอบบริการบางอย่าง เช่น โลจิสติกส์ และการตลาดนอกสถานที่สำหรับแบรนด์ขนาดใหญ่บางแบรนด์ในประเทศใหญ่ๆ