Need support?

Please leave a message

×

สายงานธุรกิจเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของ ดีเคเอสเอช ให้บริการด้านการขยายตลาด สำหรับผู้ผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ ด้วยรากฐานทางธุรกิจที่มีในภูมิภาคเอเชียกว่า 150 ปี ดีเคเอสเอช ให้บริการที่ครอบคลุมและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจอย่างแท้จริง

ในฐานะคู่ค้าของเรา ดีเคเอสเอช มีความเชี่ยวชาญทางด้านการขายและมีเครือข่ายลูกค้าที่กว้างขวาง และในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลในประเทศแถบเอเชียได้ลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างมาก เพื่อให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตก เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อน ทำให้การค้าในเอเชียมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ดีเคเอสเอช ทำให้คู่ค้าของเราสามารถขยายส่วนแบ่งทางการตลาดได้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

👍 Follow us: DKSH Scientific Thailand 👍

Partners ของเรา

เราเป็นหุ้นส่วนกับผู้ผลิตระดับโลกในการให้บริการนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

ประกาศ

 • Quantabio

  DKSH สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Quantabio ในประเทศไทย

  DKSH ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ Quantabio ผู้นำในการให้บริการรีเอเจนท์สารพันธุกรรมชนิดดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ เพื่อนำไปใช้ในการตรวจหาสารพันธุกรรมระดับโมเลกุลในสิ่งมีชีวิต (Molecular testing) ในการวิจัยชีววิทยาระดับโมเลกุล ในประเทศไทย

  Quantabio เป็นผู้ให้บริการรีเอเจนท์ในการใช้เพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมชนิดดีเอ็นเอและเอ็มอาร์เอ็นเอ (DNA and RNA amplification reagents) ขั้นสูง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ต้องการมากที่สุดในการใช้ตรวจหาโมเลกุลที่เป็นส่วนประกอบของเชื้อ ทั้งในการวิจัยประยุกต์ การวิจัยต่อยอด และการวิจัยทางชีววิทยาศาสตร์

 • Waters

  DKSH เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการรายใหม่ของ Waters ในประเทศไทย

  DKSH ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือในการจำหน่ายสินค้าให้กับ บริษัท Waters ในการขยายตลาดให้แก่อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิเคราะห์ในประเทศไทย โดยความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์สำคัญของหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท DKSH ในการเน้นย้ำตำแหน่งความเป็นผู้นำด้านบริการและโซลูชั่นที่ครบวงจรสำหรับตลาดอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์

 • CytoSmart

  DKSH ร่วมมือกับ CytoSMART Technologies เพื่อนำเข้าอุปกรณ์ Smart Devices สำหรับห้องปฏิบัติการสู่ลูกค้าในประเทศไทย

  DKSH ประเทศไทย ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับ บริษัท CytoSMART Technologies เพื่อเจาะตลาดสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ประเภท Live-cell Imaging สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพในไทย โดยความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท DKSH ในการเน้นย้ำตำแหน่งความเป็นผู้นำด้านบริการ และโซลูชั่นที่ครบวงจรสำหรับตลาดอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์

 • Skalar

  DKSH ร่วมมือกับ OHAUS ผู้นำด้านเครื่องมือห้องปฏิบัติการ ขยายตลาดในประเทศสิงคโปร์และไทย

  DKSH ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ บริษัท OHAUS Corporation เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชั่งตวงวัดสำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับสู่การใช้ในแวดวงอุตสาหกรรมในประเทศสิงคโปร์และไทย ความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์สำคัญของหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท DKSH ในการเน้นย้ำตำแหน่งความเป็นผู้นำด้านบริการและโซลูชั่นที่ครบวงจรสำหรับตลาดอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์

 • Curiox Biosystems

  DKSH ร่วมมือกับผู้ผลิตนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ Curiox Biosystems ในภูมิภาคเอเชีย

  DKSH ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับ บริษัท Curiox Biosystems เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีการล้างเซลล์ (cell washing) ในกลุ่มตลาดหลักของภูมิภาคเอเชีย โดยความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท DKSH ในการเน้นย้ำตำแหน่งความเป็นผู้นำด้านบริการ และโซลูชั่นที่ครบวงจรสำหรับตลาดเครื่องมือวิทยาศาสตร์

 • Skalar

  DKSH ร่วมมือกับ Skalar เพื่อนำเข้าเครื่องวิเคราะห์สารเคมีแบบอัตโนมัติสู่ประเทศไทย

  DKSH ประเทศไทย ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับ บริษัท Skalar ผู้ผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์จากประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท DKSH ในการเน้นย้ำตำแหน่งความเป็นผู้นำด้านบริการ และโซลูชั่นที่ครบวงจรสำหรับตลาดอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์

 • Biolin Scientific

  ดีเคเอสเอช ร่วมมือกับ Biolin Scientific ประเทศสวีเดน เพื่อตอบสนองความต้องการให้ลูกค้าไทย

  ดีเคเอสเอช ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับ บริษัท Biolin Scientific เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์พื้นผิวในประเทศไทย เป้าหมายของความร่วมมือครั้งนี้ คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับทั้งสองบริษัทในตลาดเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่กำลังเติบโตขึ้นในประเทศไทย

 • Nicoya

  DKSH ร่วมมือกับ Nicoya ผู้นำด้านนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย

  DKSH ได้ลงนามในข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ร่วมกับ บริษัท Nicoya เพื่อนำเสนออุปกรณ์เทคนิคคลื่นผิวพลาสมอนเรโซแนนซ์ หรือ surface plasmon resonance (SPR) ในตลาดหลักของเอเชีย เป้าหมายของความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี DKSH ที่มุ่งเสริมสร้างตำแหน่งการเป็นผู้ให้บริการอย่างครบวงจรสำหรับตลาดเครื่องมือวิทยาศาสตร์

 • DKSH Scientific

  “DKSH Scientific” ผู้ให้บริการด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

  หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี ดีเคเอสเอช จะดำเนินการตามแผนควบรวมกิจการกับบริษัท เอส พี ซี อาร์ที จำกัด ผู้ให้บริการด้านการขาย การตลาด ระบบวิศวกรรม และบริการหลังการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชั้นนำของไทย เป็นระยะที่สอง โดยผลของการควบรวมกิจการนี้ คือการจัดตั้งสายธุรกิจใหม่ ภายใต้หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี ดีเคเอสเอช ชื่อว่า “DKSH Scientific ” ทั้งนี้ DKSH Scientific จะเป็นผู้ให้บริการด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

 • DKSH and NanoFCM

  ดีเคเอสเอช ร่วมมือกับ NanoFCM นวัตกรรมทางชีววิทยาศาสตร์ ในภูมิภาคเอเชีย

  หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท ดีเคเอสเอช ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ NanoFCM ผู้ผลิตแพลตฟอร์ม nano flow cytometer ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน โดยดีเคเอสเอชจะให้บริการด้านการตลาด การขาย การกระจายสินค้า และบริการหลังการขาย ในบางตลาดของภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ไต้หวัน และไทย

 • DKSH and LabVantage

  LabVantage ไว้วางใจให้ดีเคเอสเอช DKSH นำระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลสำหรับห้องปฏิบัติการ

  หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท ดีเคเอสเอช ได้ร่วมมือกับ LabVantage Solutions ซึ่งเป็นผู้นำการให้บริการโซลูชั่นด้านเทคโนโลยี และระบบการจัดการข้อมูลสำหรับห้องปฏิบัติการ สำหรับระบบ LIMS โดยข้อตกลงการจัดจำหน่ายจะครอบคลุม 12 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งได้แก่ ออสเตรเลีย กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม

 • DKSH and TA Instruments

  ดีเคเอสเอช เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการให้กับแบรนด์ TA Instruments ในประเทศไทย

  หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการให้บริการขยายการตลาดสำหรับบริษัทด้านเทคโนโลยีที่ต้องการขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย ได้ตกลงเป็นตัวแทนให้ TA Instruments เพื่อทำการตลาดให้กับเครื่องวิเคราะห์พฤติกรรมการไหล (Rheology) และเครื่องทดสอบคุณสมบัติยาง (Rubber testing) ในประเทศไทย

 • DKSH and SPC

  ดีเคเอสเอช ครองตลาดธุรกิจผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

  ดีเคเอสเอช ได้ลงนามในสัญญาการควบรวมกิจการบริษัท เอส พี ซี ซึ่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่มีผลกำไรสูงและขยายธุรกิจได้เป็นอย่างดี ดีเคเอสเอชขยายตลาดได้ใหญ่ขึ้นจากการควบรวมกิจการในครั้งนี้ ส่งผลให้บริษัท ดีเคเอสเอช หน่วยธุรกิจ เทคโนโลยี กลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดของธุรกิจผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย

ไฮไลต์

ปฏิทินกิจกรรม เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน

Official Launch of Nanosight PRO

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "Official Launch of Nanosight PRO" ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น.

Workshop of NanoSight Pro

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน "Workshop of NanoSight Pro" ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.

อย่าลืมติดตามข่าวสารกิจกรรมของเราได้ที่นี่!

กิจกรรมที่ผ่านมา ปี 2566


25-26 พฤษภาคม 2566 | DKSH Scientific Expo 2023 in Bangkok

23 พฤษภาคม 2566 | การประยุกต์ใช้เครื่องย่อยและเครื่องกลั่นวิเคราะห์โปรตีนและไนโตรเจนในงานด้านต่างๆ

19 พฤษภาคม 2566 | Advanced materials - Process optimization and Characterization techniques

25 เมษายน 2566 | การตรวจสอบประสิทธิภาพตู้นึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Autoclave) ตามหลักข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (EN 285 / ISO 17665 / EN ISO 11140)

21 มีนาคม 2566 | CDR FoodLab®: The full range testing system that changes your work

7 มีนาคม 2566 | Pharma Day

2 มีนาคม 2566 | Hi-tec Laboratory for Environmental Analysis

28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2566 | The 4ᵗʰ Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS 2023)

16-17 กุมภาพันธ์ 2566 | Boost Up Cement Quality and Mineral with Latest Analysis Technologies

16 กุมภาพันธ์ 2566 | Quality Control Inspection of Alcoholic Beverages by NIR Method

15-16 กุมภาพันธ์ 2566 | Nanopore Sequencing Workshop

11-13 กุมภาพันธ์ 2566 | The 9ᵗʰ ASEAN Flow Cytometry Workshop

กิจกรรมที่ผ่านมา ปี 2565


30 พฤศจิกายน 2565 | [สัมมนา] Pesticide Analysis Solutions and Regulations Workshop

24 - 25 พฤศจิกายน 2565 | [อีเวนต์] The 34th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB2022)

22 - 23 พฤศจิกายน 2565 | [สัมมนา] Systematic LC and Column Troubleshooting Workshop

15 พฤศจิกายน 2565 | [สัมมนาออนไลน์] อุปกรณ์ประกอบสำหรับเครื่องวัดความหนืด และการทวนสอบเครื่องวัดความหนืดโดยผู้ใช้งาน

9 - 11 พฤศจิกายน 2565 | [อีเวนต์] The 17th International Symposium Of The Protein Society of Thailand (PST2022)

9 - 11 พฤศจิกายน 2565 | [อีเวนต์] Siriraj Traditional Medicine Conference 2022

12 ตุลาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์] ทฤษฎีเบื้องต้นและหลักการทำงานของเครื่อง Planetary Mixer with Degassing

7 ตุลาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์] การบดเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์

14 - 16 กันยายน 2565 | [งานแสดงสินค้า] Thailand LAB INTERNATIONAL 2022

13 กันยายน 2565 | [สัมมนาออนไลน์] ทฤษฎีเบื้องต้น และปัจจัยที่มีผลต่อการวัดความหนืด

2 กันยายน 2565 | [สัมมนา] Battery Research and Quality Control Solutions

24 สิงหาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์ และสัมมนา] การวัดมุมสัมผัสในอุตสาหกรรมและงานวิจัย พร้อมสาธิตการใช้งานเครื่องวัดมุมสัมผัส

10 สิงหาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์] Theory and Applications of Protein and Nitrogen by Dumas Method

28 มิถุนายน 2565 | [สัมมนาออนไลน์] มุมสัมผัสกับงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ PCBs

24 มิถุนายน 2565 | [สัมมนา] Data Integrity System and USP Guideline for Pharmaceutical Factory

21 มิถุนายน 2565 | [สัมมนาออนไลน์] ทฤษฎีเบื้องต้น และการวิเคราะห์ผลจากเครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer)

1 มิถุนายน 2565 | [สัมมนา] Gerhardt for Protein and Nitrogen Determination

12 พฤษภาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์] Exploring The Role and Measurement of Particle Size and Shape with The New Hydro Insight

26 เมษายน 2565 | [สัมมนาออนไลน์] DKSH and Waters Partnership Announcement Virtual Launch Event

30 มีนาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์] หลักการ ทฤษฎี และความสำคัญของปริมาณน้ำอิสระ

29 มีนาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์] เจาะลึกการใช้งานเครื่อง Auto Colony Counter

24 มีนาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์] การวิเคราะห์ Thin Film ด้วยเทคนิค X-ray Diffraction (XRD)

22 มีนาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์] เปิดตัวสินค้า Reagents คุณภาพสูง จากแบรนด์ Fisher Bioreagents เพื่ออุตสาหกรรม Bio-Technology และ Life Science โดยเฉพาะ

17 มีนาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์] Accelerating Detection and Characterization of Biomolecules with Surface Plasmon Resonance

16 มีนาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์] สาธิตการใช้งานเครื่องวัดแรงตึงผิว รุ่น Sigma 700

1 มีนาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์] ทฤษฏีเบื้องต้นและหลักการทำงานของเครื่อง Planetary Mixer with Degassing

15 กุมภาพันธ์ 2565 | [สัมมนาออนไลน์] New Trend in Wet Chemistry Automation