วิธีการดำเนินธุรกิจของเรา เราจัดการสินค้าและข้อมูลทางการตลาด ระหว่างทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชียแปซิฟิก

พันธมิตรทางธุรกิจของดีเคเอสเอช มีทั้งคู่ค้าและลูกค้า ซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งในห่วงโซ่คุณค่าและบริการที่เรานำเสนอ ทั้งนี้โมเดลทางธุรกิจของเรามีบทบาทอยู่ตรงกลางเปรียบเสมือนกุญแจสำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างคู่ค้าและลูกค้า เราช่วยให้พันธมิตรเติบโต ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจของพวกเขา และช่วยให้เขาเหล่านั้นประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

 

การที่เราอยู่ในฐานะผู้นำด้านการให้บริการขยายตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย ส่งผลให้เราได้ประโยชน์จากการประหยัดเนื่องมาจากขนาด (economies of scale) การเสริมฤทธิ์ซึ่งกันในด้านภูมิภาคที่แตกต่างและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมถึงอำนาจการต่อรองทางการค้าที่โดดเด่น ข้อได้เปรียบของการเรามีภาพลักษณ์ทางการตลาดที่แข็งแกร่งนั้น ทำให้คู่ค้าได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากข้อตกลงและเงื่อนไขเชิงพาณิชย์ที่ดีกว่า ซึ่งดีเคเอสเอชเป็นผู้จัดหาให้ ในทางกลับกัน ขอบเขตและขนาดของเรา ช่วยให้ลูกค้ามีโอกาสได้เลือกสินค้าและบริการอย่างหลากหลายและครอบคลุม

รูปแบบทางธุรกิจของเรา

' >
Our business model

คู่ค้าของเรา

DKSH employee working together with clients

Our clients – manufacturers of fast moving consumer goods, luxury and lifestyle products; pharmaceuticals, consumer health products and medical devices; specialty chemicals and ingredients and advanced machinery or technical equipment – wish to sell their products in markets with high entry barriers.

Strategically, our clients may want to grow their business by increasing sales in existing markets, enhancing efficiency and margins, or launching into new markets. 

We support our clients in marketing, selling and distributing their products, as well as providing after-sales services and market insight.

ในฐานะผู้นำระดับโลกในธุรกิจ ช็อคโกแลตแบบพรีเมี่ยม เราไว้ใจคู่ค้าทางธุรกิจของเรา ที่เข้าใจความต้องการพื้นฐานในตลาดท้องถิ่น การดำเนินธุรกิจและผู้บริโภค เราได้ทำงานร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจที่เหมือนกับเราอย่าง ดีเคเอสเอช และร่วมกันสร้างความสำเร็จที่สามารถพิสูจน์ได้มากว่า 50 ปี

เอิร์น แทนเนอร์ ประธานและผู้บริหารสูงสุด ของ Lindt & Sprüngli

ลูกค้าของเรา

Conversation in a pharmacy

Our customers are either manufacturers to whom we provide technical equipment or raw materials, which are processed or used in their own production; retailers such as supermarkets, department stores, mom-and-pop stores, and luxury boutiques; or doctors, hospitals and pharmacists who resell the products we provide to end consumers.

Strategically, our customers want to increase their sourcing base, market shares and revenue opportunities.

We support our customers in obtaining the best raw materials, products and brands at the best price, while providing them with knowledge and market insights.