การวิจัยและวิเคราะห์เราเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตของธุรกิจของคุณ

DKSH research and analysis services

หน่วยผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรมมีห้องปฏิบัติการเพื่อทดลองการใช้ การสร้าง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทั่วภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และอเมริกา

เราสรรหาวัตถุดิบและเทคโนโลยีที่ดีเลิศเพื่อนำมาใช้ พร้อมจัดการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้เรายังทำแบบทดสอบเพื่อวัดการตอบรับของลูกค้า และนำข้อมูลที่ได้รวบรวม มาแปรเป็นความเข้าใจอันลึกซึ้งในตลาดนั้น ความเชี่ยวชาญด้านการสำรวจความเป็นไปได้ช่วยให้เรามีคำแนะนำที่ดีให้กับบริษัทคู่ค้าของเราด้านยุทธวิธีในการทำธุรกิจ

เรายังวิจัยและสร้างข้อมูลทางการตลาดที่ทันสมัยเสมอเพื่อตอบความต้องการของบริษัทคู่ค้า เราเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตทางธุรกิจของคุณโดยสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆและเพิ่มโอกาสเข้าสู่ตลาดใหม่

เรานำเสนอ

  • ความเชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ใช้อย่างลึกซึ้งของเรานั้นจะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย
  • เครือข่ายห้องปฏิบัติการ 29 แห่งครอบคลุมด้านการใช้ การสร้าง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั่วภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และอเมริกา
  • ห้องปฏิบัติการทดลองและวิจัย ที่ทดสอบจากตัวอย่างจริง เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ และทดสอบความถูกต้อง

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

  • เพิ่มโอกาสเข้าถึงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญระดับโลก
  • เรามีความรู้และความเข้าใจทางด้านการตลาดเป็นอย่างดี จึงช่วยทำให้คุณลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกของเรามีความเข้าใจในการสร้างความสำเร็จให้ผลิตภัณฑ์
  • เราทำการวิจัยเพื่อผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัย ตามความต้องการของบริษัทคู่ค้า เพื่อช่วยให้ง่ายในการศึกษาตลาด