การวิจัยและวิเคราะห์เราเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตของธุรกิจของคุณ

DKSH research and analysis services

หน่วยผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรมมีห้องปฏิบัติการเพื่อทดลองการใช้ การสร้าง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทั่วภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และอเมริกา

เราสรรหาวัตถุดิบและเทคโนโลยีที่ดีเลิศเพื่อนำมาใช้ พร้อมจัดการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้เรายังทำแบบทดสอบเพื่อวัดการตอบรับของลูกค้า และนำข้อมูลที่ได้รวบรวม มาแปรเป็นความเข้าใจอันลึกซึ้งในตลาดนั้น ความเชี่ยวชาญด้านการสำรวจความเป็นไปได้ช่วยให้เรามีคำแนะนำที่ดีให้กับบริษัทคู่ค้าของเราด้านยุทธวิธีในการทำธุรกิจ

เรายังวิจัยและสร้างข้อมูลทางการตลาดที่ทันสมัยเสมอเพื่อตอบความต้องการของบริษัทคู่ค้า เราเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตทางธุรกิจของคุณโดยสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆและเพิ่มโอกาสเข้าสู่ตลาดใหม่